خیریه نسیم وصال
کمک برای درمان کودک 8 ساله ای که پایش قطع شده+گزارش عملکرد
کودکی ست 8 ساله،چند ماه پیش در حین بازی گوشی با موتور سیکلت پاشنه پایش در اثر برخورد به چرخ موتور سیکلت از جایش کنده می شود .تاکنون برای درمان با قرض 30 میلیون هزینه کرده اند.در یک روستا زندگی میکنند و هزینه زندگیشان از طریق فروختن شیر و ماست چند بز که دارند سپری می شود.این کودک که کلاس اول است لنگان لنگان راه می رود و به گفته برادر ایشان شبها از درد تا صبح نمیتواند بخوابد.این کودک باید مدام تحت نظر دکتر باشد برای ادامه درمان نیاز به کمک مالی دارند.
هموطنان عزیز این کودک به سختی و لنگان لنگان راه می رود بیایید در آستانه سال نو اشک های این کودک را پاک کنیم تا بتواند درمانش را ادامه دهد. 
مورد دوم:خانواده ای ست که یک کودک معلول دارند با کمک مردم و خیرین خانه ای کوچک برایشان گرفته شده اما هنوز کامل نشده و نیاز به در و پنجره دارد.هموطنان خیر به این خانواده کمک کنید تا بتوانند در آستانه سال نو بعد از چندین سال زیر سقف خانه خود زندگی کنند.همت کنید...
 
باسلام به استحضارمیرساند برای مورد اول ودوم هزینه چندماه دارو ودرمان وهزینه درو پنجره  به حساب هزدو خانواده واریز شد/باتشکر
 
✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:
 
 
شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷
شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱
شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

 

شماره شبا: IR310120020000005898771465
کد دستوری: 
*6655*52520#