خیریه نسیم وصال
فوری / کمک کنیم این مادر بیمار راه برود

مادری ست بیمار.یکسال است نیاز به جراحی و تعویض مفصل پای راست دارد که هزینه عمل 28 میلیون تومان می باشد این مادر حتی پول ویزیت را هم ندارند .فقط در این مدت درد پا را تحمل کرده است.هیچ مبلغی را نمیتوانند جمع آوری کنند .همسرش سالخورده و زمینگیر است .که با کمک های دیگران و یارانه امرار معاش می کنند.این مادر با مراجعه به خیریه و دعای خیر برای شما عزیزان تقاضای کمک مالی کرده است.

موردم دوم: مادری ست که به علت واریس عمل فوری برای ایشان تجویز شده است با قرض از دیگران هزینه عمل جراحی را پرداخت کرده اند .درحال حاضر ماهانه به بیش از 400 هزار تومان دارو نیاز دارد اما به دلیل بدهی زیاد به سختی هزینه خورد و خوراک را تامین می کنند.

هموطنان عزیز با قطره قطره کمک های شما این دو مادر می توانند لباس عافیت را بر تن کنند.همت کنید...

 

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:

https://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465