خیریه نسیم وصال
کمک فوری برای درمان مادر سرطانی و جراحی پدر بیمار

مادری ست میانسال. سه فرزند دارد و همسرش نیز به دلیل بیماری قلبی تحت درمان می باشد.این مادر بیش از 2 سال است به سرطان سینه مبتلا شده است. در همان ابتدا با کمک شما عزیزان و اقوام جراحی  و شیمی درمانی را انجام داد. متاسفانه بیماری به نخاع ایشان نیز سرایت کرده و اکنون در حال پرتودرمانی می باشد.وضعیت مالی ضعیفی دارند و برای ادامه درمان به کمک مالی نیاز دارند.

مورد دوم: پدری ست جوان.یک فرزند کوچک دارد.نیاز فوری به جراحی و تعویض مفصل دارد. به سختی و با کمک عصا میتواند راه برود .خانه نشین شده و حتی برای تامین مایحتاج اولیه نیز در مضیغه می باشند. برای جراحی بیش از 70 میلیون تومان احتیاج دارد اما به دلیل وضعیت مالی ضعیف نتوانسته هیچ مبلغی را جمع آری کند و حالش نیز روز به روز بدتر می شود و نیاز فوری به کمک مالی شما عزیزان دارد.

 

 

  ✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:  

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465  

کد دستوری پرداخت: #52520*6655*