خیریه نسیم وصال
کمک فوری برای زنده ماندن کودکی که نیاز به جراحی ریه دارد

کودکی ست 11ساله، متاسفانه از کودکی به دلیل فشار شریان ریوی و بیماری قلبی تحت درمان بوده است.سال گذشته با کمک شما عزیزان و قرض و وام  پیوند ریه ایشان انجام شد.بعد از پیوند این کودک باید هرماه حدود 2 میلیون تومان دارو مصرف کند.چند ماه پیش باز هم با بزرگواری شما عزیزان هزینه آنژیوگرافی قلب این کودک تامین و در اختیار خانواده اش قرار گرفت.به دلیل حال وخیم این کودک و پس زدن پیوند ریه،  با فشار 85 بارها در بیمارستان بستری می شود. با قرض بسیار کودک را بارها تحت درمان قرار داده اند اما به دلیل وضعیت کودک  کامل  نتیجه نداده در حال حاضر نیاز فوری به جراحی کانت وRHC دارد که رگ ریه را ببندند تا خون ریه وارد قلب نشود و پمپاژ کند.هزینه این جراحی 40 میلیون تومان است.

تنها دارایی این خانواده نیازمند یک پیکان قدیمی است که پدر با آن مسافر کشی می کند که در ماه چندین روز در بیمارستان و دنبال کارهای پزشکی پسرشان هستند و نمیتواند کار کند.طبق گفته مادرشان 6 ماه است نتوانسته حتی یک مرغ برای بچه ها بخرد .اگر کسی هم کمک مالی کند تماما برای هزینه درمان بچه ها مصرف می شود چون حال کودک خوب نیست و مدام باید به بیمارستان مراجعه کند.

هموطنان خیر  مادر این کودک  با گریه بسیار و قلبی شکسته ملتمسانه از شما عزیزان تقاضای کمک مالی برای جراحی قلب کودکش را دارد در راه رضای خداوند به کودکی که دیگر نای مصرف دارو؛آمپول و بستری شدن را ندارد کمک کنید که اگر دیرترر درمان را ادامه دهد ممکن است...

 

 

  ✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:  

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465  

کد دستوری پرداخت: #52520*6655*