خیریه نسیم وصال
کمک فوری برای راه رفتن کودک 9 ساله و درمانی خانمی که سرطان دارد

خانمی ست 55 ساله. ایشان بیش از یکسال است به سرطان سینه مبتلا شده است . با کمک اقوام شیمی درمانی را انجام داده .در حال حاضر هرماه باید دارو مصرف کند و دو ماه یکبار نیز سونو انجام دهد که ماهانه حدود یک میلیون تومان نیاز دارد.متاسفانه این بیماری روی پاها و زانوی ایشان نیز تاثیر گذاشته و به سختی می تواند راه برود  و باید جراحی شود.برای جراحی به 30 میلیون تومان نیاز دارند که  به دلیل حال بیمار و عمل فوری این مبلغ را از اقوام قرض کرده اند و عمل انجام شده . همسر ایشان پیرمردی ناتوان است که از یک سو باد به فکر ادامه درمان همسرش  باشد و از یک سو به فکر پس دادن قرض..این مادر همچنان باید درمان سرطان را ادامه دهد و برای پاهایش نیز دارو استفاده کند.

مورد دوم: کودکی ست 9 ساله. گلن ایشان چرخشی است و پاهایش برای راه رفتن درست ،حس ندارند و با کمک مادرش باید راه برود. هرماه یا دوماه یکبار باید کفش طبی مخصوص استفاده کند اما به دلیل خراب شدن کفش هایش پاهایش زخم شده اند .دو ماه است نتوانسته اند به دکتر مراجعه کنند. در مضیغه مالی هستند و به کمک نیاز دارند.

مورد سوم: دختری ست جوان. 6 ماه است عقد کرده و پدر کارگرش توانایی خرید جهیزیه را ندارد و برای تامین چند قلم وسایل ضروری به کمک شما عزیزان نیاز دارد.

 

 

  ✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:  

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465  

کد دستوری پرداخت: #52520*6655*