خیریه نسیم وصال
کمک فوری برای درمان کودک 6 ساله ای که سرطان دارد

کودکی ست 6 ساله. بیش از 4 ماه است به سرطان خون مبتلا شده است. طبق گفته پزشک تا 4 سال باید مدام شیمی درمانی شود. در یک روستا زندگی می کنند و هر هفته برای چند جلسه شیمی درمانی و خرید دارو به بیش از 3 میلیون تومان نیاز دارد .یک برادر کوچکتر از خود دارد و متاسفانه وضع مالی خوبی ندارند و تا کنون با قرض و کمک اقوام درمان را ادامه داده اند.  به دلیل هزینه بر بودن ادامه درمان نیاز به کمک مالی دارند که به امید خداوند و با کمک شما عزیزان این کودک سال آینده با بهبودی در روند درمان وارد مدرسه شود.در حال حاضر باید مجددا شیمی درمانی شود اما به دلیل نداشتن هزینه نمی توانند کودک را به بیمارستان ببرند.

هموطنان عزیز در راه رضای خداوند به این کودک بیمار هر چه در توان دارید کمک کنید.

 

 

  ✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:  

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465  

کد دستوری پرداخت: #52520*6655*