خیریه نسیم وصال
کمک فوری برای درمان پدری که سرطان حنجره دارد

پدری ست نیازمند. چندین فرزند دارد و شغلش قبلا کارگری بوده است.متاسفانه مدتی پیش به سرطان حنجره مبتلا شده است . با قرض و وام جراحی را انجام داده و حنجره ایشان کاملا برداشته شده است و با ایما و اشاره و لب خوانی صحبت می کند.برای ادامه درمان نیاز به دارو دارد .این پدر با توجه به اینکه نمیتواند صحبت کند نیاز به دستگاهی دارد که صدا را در حنجره اش تولید کند که هزینه آن حدود 60 میلیون تومان است. این بیمار هیچ منبع درآمدی ندارد و با کمک دیگران حتی هزینه امرار و معاشش تامبن می شود.

هموطنان عزیز بار دیگر با کمک های خود در جهت بهبودی این پدر در راه خدا قدم بردارید.یا علی...

 

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال: 

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465