خیریه نسیم وصال
کمک فوری / نگذاریم این مادر بی سرپرست نابینا شود

مادریست 62 ساله. متاسفانه هر دو چشمش دچار اب مروارید شده اند و یک چشمش نیز کیست دارد و باید فورا جراحی شود هزینه عمل 14 میلیون تومان اعلام شده است.این مادر بیش از 6ماه است باید جرلحی شود اما به دلیل وضعیت مالی بد نمیتواند این مبلغ را جمع آوری کند. اقوامش هم پولی ندارند که به ایشان قرض بدهند.تنها کمک ما می تواند چشمان این مادر را درمان کند

مورد دوم: مادری ست میانسال. متاسفانه با تشخیص سرطان رحم تحت درمان فوری باید قرار بگیرد این مادر با گریه به خیریه نسیم وصال مراجعه کرده و عاجزانه تقاضای کمک فوری برای پیگیری درمان بخاطر بچه هایش را داشته است. همسر ایشان نیز درگیربیماری سرطان است و وضعیت مالی بسیار بدی دارند .

 

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال: 

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465