خیریه نسیم وصال
کمک فوری/ حال این دو مادر بیمار خوب نیست
کمک فوری/ حال این دو مادر بیمار خوب نیست

مادری ست میانسال، سه فرزند دارد که یکی ازانها معلول است. همسرش نیز کارگر است. این مادر به دلیل توده درکبد وبیماری روماتیسم تحت درمان می باشد. ماهانه بیش از۳میلیون تومان برای داروها وامپول نیازدارد تابتواند هردوبیماری را کنترل کند. وضعیت مالی ضعیفی دارند وحتی برای تهیه مواد اولیه غذایی نیزدر مضیغه هستند. این مادر برای ادامه درمان نیاز به کمک مالی شماعزیزان دارد..

🔹مورد دوم: مادریست میانسال، به سرطان سینه مبتلاشده است وتابرج ۸باید شیمی درمانی شود. تاکنون به کمک اقوام چندجلسه شیمی درمانی انجام داده امابرای ادامه درمان وتامین هزینه های بسیار بالای سرطان نیاز به کمک فوری شمابزرگواران دارد.

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:  

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465  

کد دستوری پرداخت: #52520*6655

 

موسسه خیریه نسیم وصال ثبت شده شماره 89 دارای مجوز فعالیت شماره 1436 از وزارت کشور می باشد .این موسسه در دوزمینه  فعالیت می کند:

۱-تامین هزینه های درمانی بیماران نیازمند

۲-تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند

ادامه