موسسه خیریه نسیم وصال نیکان
موسسه خیریه نسیم وصال نیکان
کمک فوری برای جراحی محمد 5 ساله

محمد کودکی ست 5 ساله، به بیماری تنگی مجرای ادرار دچار شده که کلیه هایش را نیز درگیر کرده است.خیلی وقت پیش باید جراحی میشد اما به دلیل نداشتن هزینه نمیتوانند به بیمارستان مراجعه کنند.هزینه جراحی حدود 6تا 7 میلیون تومان می باشد. پدرش به دلیل پلاتین در دستش توانایی کارگری ندارد و مادرش با سبزی پاک کردن و نظافت هزینه های روزمره را تامین می کند.

مورد دوم:پدری ست 49 ساله، ایشان چند ماه پیش با قرض گرفتن 15 میلیون جراحی فتق انجام داده است.کارگر است و توانایی پرداخت قرض خود را ندارد برآنیم تا با کمک شما مبلغی را در اختیار ایشان قرار دهیم.

هم وطنان عزیز به دلیل خرابی درگاه پرداخت آنلاین..کمک های خودرا ازطریق کارت ،حساب و یاشبا واریز کنید

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷
شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱
شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰
شماره شبا: IR310120020000005898771465

موسسه خیریه نسیم وصال ثبت شده شماره 89 دارای مجوز فعالیت شماره 1436 از وزارت کشور می باشد .این موسسه در دوزمینه  فعالیت می کند:

۱-تامین هزینه های درمانی بیماران نیازمند

۲-تهیه جهیزیه نوعروسان نیازمند

ادامه

آخرین فراخوان ها

حامی هستم کمک آنلاین