خیریه نسیم وصال
کمک فوری/ نگذاریم این مادر جوان نابینا شود

مادری ست جوان دو فرزند دارد و همسرش کارگر فصلی میباشد.چند سالی است به دلیل ضعف  شدید بینایی؛ دوبینی و تنبلی چشم تحت نظر دکتر می باشد.درحال حاضرنیاز به جراحی پمتولیزیک دارد که هزینه آن 18میلیون تومان می باشد.ظرف یکی دو روز آتی باید به بیمارستان مراجعه کنند.این خانواده حتی کرایه تاکسی هم ندارند چه برسد به هزینه جراحی...

هموطنان خیراندیش  این مادر اگر دیرتر عمل کند ممکن است هردوچشمش باآسیب جدی مواجه  شود.. همت کنیم...

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال:

https://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465