خیریه نسیم وصال
کمک فوری / نگذاریم این مادر بی سرپرست بمیرد

مادری ست میانسال. دو دختر دارد.متاسفانه با انجام آزمایشات ، به سرطان روده مبتلا شده اسد.نیاز به چندین جلسه شیمی درمانی دارد و 20 تا 30 میلیون تومان باید بپردازد .وضعیت جسمانی ایشان خوب نیست و باید فورا شیمی درمانی را آغاز کند.تا قبل از مبتلا شدن به سرطان برای گذران زندگی  پرستار کودکان و زنان سالخورده بوده است اما بعد از بیماری نمیتواند کار کند و هیچ  پس اندازی نیز ندارد که درمان را ادامه دهد .مستاجر است و اجاره چند ماه را نیز پرداخت نکرده است.دختران این مادر بیمار با التماس و گریه از شما عزیزان تقاضای کمک مالی دارند که اگر این مادر درمان را دیرتر آغاز کند با توجه به وضعیت جسمانی اش ممکن است جانش به خطر بیفتد.همت کنید..

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال: 

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465