خیریه نسیم وصال
کمک فوری / حال این دو مادر سرطانی و بیمار خوب نیست

مادری ست میانسال.همسرش نگهبان ساختمان است و یک فرزند مجرد دارد. از سال گذشته این مادر با تشخیص سرطان روده تحت مداوا قرار گرفته است. با توجه به وضعیت مالی ضعیف برای جراحی و شیمی درمانی هم قرض کرده اند و هم وام گرفته اند.باید درمان ادامه پیدا کنند وبا توجه به حال این مادر باید مرتب به بیمارستان مراجعه کند و دارو استفاده کند.برای عود نکردن بیماری باید درمان راپیگیری کنند اما دستشان خالی ست و چشم انتظار کمک مالی شما عزیزان می باشند.

مورد دوم: مادری ست جوان. یک دختر کوچک دارد .و همسرش کارگر است. به دلیل بیماری زنانه تحت نظر پزشک است و به 6 میلیون برای برداشتن توده  نیاز دارد که اگر درمان را دیرتر انجام دهد ممکن است منجر به سرطان رحم شود .نه کسی را دارد که از ایشان قرض کند و نه پولی دارند که درمان را شروع کنند.

هموطنان گرامی. این دو مادر برای بهبود وضعیت جسمانی شان به کمک مالی شما نیاز دارند .با کمک های خود سلامتی را به ایشان هدیه کنید.

 

✔پرداخت انلاین خیریه نسیم وصال: 

http://www.nasimevesal.ir/payment-new

 

شماره کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۴۱۶۲۳۷

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: 6037997599156198

شماره حساب بانک ملی:  0219934010000

شماره شبا: IR310120020000005898771465