دسته: اسپانسر

مشکل شنوایی این پدر نیازمند را حل کنیم/بسته شد

این پدر ۴۵ ساله ساکن یکی از روستاهای استان ایلام است و شغلش کارگری فصلی ساختمان  است . بعلت پارگی عصب  گوش ۷۰ درصد  شنوایی خود در هر دو گوش را از دست داده است. اخیرا به پزشک مراجعه نموده وخرید دو عدد سمعک را برای ایشان تجویز کرده که  هزینه خرید هر دو سمعک […]