دسته: اسلایدر

کمک برای زنده ماندن کودک ۸ساله/بسته شد

سارا دختری است ۸ ساله.بیش از هفت ماه است سرطان خون دارد.پدر کارگرش با گرفتن وام های زیاد و قرض و کمک اقوام پیوند مغز واستخوانش را انجام داده اند. این دختر در حال شیمی درمانی است وماهانه بیش از ۱ میلیون هزینه دارو؛و بستری شدن مدام دارد.مادرش نیز در اثرفشارروحی به بیماری اعصاب و […]

کمک برای درمان پدرودختر نیازمند/بسته شد

پدری است ۳۴ ساله؛سه فرزند دارد و کارگر است.۶سال است به ms مبتلا شده است.ماهانه بیش از ۵۰۰ هزار تومان دارو مصرف میکند.دراثر این بیماری توان کارگری ندارد و با کمک مردم امرارمعاش میکندو به کمک نیاز دارد.مورد دوم:دختری است ۲۹ ساله.چندماه است که عقد کرده و در شرف عروسی است اما هیچ جهیزیه ای […]

این دختر نیازمند را به خانه بخت بفرستیم

دختریست ساکن شهرستان بروجرد؛درخانواده ای فقیرزندگی میکند..پدرومادر وی؛ پیر وازکار افتاده میباشند..چندین سال است این دختر عقدکرده است؛طبق رسوم باید جهازی تهیه کند امابه دلیل اوضاع جسمی ومالی پدر؛ توان خرید یک وسیله ریز هم ندارند.ازطرف خانواده داماد برای خانه بخت رفتن تحت فشار هستندوباید بزودی مبلغی جمع شودتابتواند این دختر سربلند به خانواده همسر […]

حال این دختر ۱۷ساله خوب نیست/بسته شد

دختری است ۱۷ ساله؛ دو سال است به بیماری اسکلودرمی(سفت شدن و لکه لکه شدن بدن)مبتلا شده است. بیماری پرهزینه ای است وماهانه با احتساب دارو ؛آزمایشات و بستری شدن بیش از ۵ میلیون تومان نیاز دارد.پدرش کارگر است وتاکنون برای درمان دخترش وام و قرض گرفته است و برای ادامه درمان دیگر توانی برایش […]

کمک برای درمان کودک ۶ ساله/بسته شد

محمد کودک ۶ ساله ای است که از بدوتولد با مشکلات داخلی رفلاکس معده ودرد شدید شکم مواجه شده است.هرماه بابد دارو مصرف کند وتحت نظر پزشک باشد.دراثراین بیماری به بی اختیاری ادرار نیز مبتلا شده است و ماهانه بیش از ۱ میلیون تومان پوشک نیاز دارد.پدرش کارگر و مستاجر است و به کمک شما […]

نگذاریم این پسریـتیم بمیرد/بسته شد

پسری است ۲۷ ساله؛سالهاست پدرش را از دست داده و در خانواده ای بسیار فقیر زندکی میکند.۳ سال است به سرطان مغزواستخوان مبتلا شده است. سال گذشته با کمک شما عزیزان بخشی از هزینه شیمی درمانی و داروهای ایشان تامین شد؛در حال حاضر با توجه به وخامت حالش نیاز فوری به پیوند مغزو استخوان دارد […]

حال این مادر وخیم است/بسته شد

مادریست۵۹ساله.۵فرزند دارد وساکن روستای غرب کشور میباشد..چندسالیست که ازناحیه چشم بیمار است امابه دلیل هزینه جراحی تاکنون نتوانسته است عمل کند. به دلیل وخیم شدن حالش؛ بیمارمجبور شددوروز پیش به دکتر متخصص مراجعه کندوبه خیریه نسیم وصال پناه آورد.چشم بیمار آب مروارید آورده است؛ به طوری که چشم چپش دید ندارد..هزینه عمل طبق نظر دکتر […]

این پدرجوان به جراحی نیاز دارد/بسته شد

پدری است ۳۴ ساله؛یک دختر کوچک دارد شغلش کارگر است و مستاجر.سه سال است به دیسک کمر شدید مبتلا شده است ۳ مهره پشتش پاره شده است و باید فورا جراحی شود و پلاتین بگذارد هزینه عمل طبق نظر دکتر متخصص۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است اما تا کنون نتوانسته مبلغی راجمع آوری […]

کمک برای درمان مـادر سرطـــانی/بسته شد

مادری است۴۸ ساله؛سه فرزند دارد.بیش از یکسال است به سرطان سینه مبتلا شده است.تاکنون برای جراحی و شیمی درمانی و پرتو بیش از ۸۰میلیون وام و قرض گرفته اند.درحال حاضر نیاز به دارو و آزمایشات ماهانه دارد اما دیگر برای ادامه درمان هزینه ای ندارند و به کمک فوری شما نیاز دارند.مورددوم:پسری است ۲۶ ساله؛چندسال […]

حال این کودک ۱۱ساله خوب نیست/بسته شد

دختری است ۱۱ ساله؛حدود یکسال پیش توده ای در کتفش ظاهر می شود و دکترمتخصص جراحی فوری را بامبلغ ۴۰میلیون تومان تجویز کرده است. اما پدرش که دیسک کمر شدید دارد و توانایی کار کردن ندارد تا کنون فقط توانسته ۵ میلیون تومان جمع آوری کند. طبق گفته مادرش این دختر هرروز درد می کشد […]