دسته: اسلایدر

نگذاریم این پدر نابینا شود/بسته شد

مردیست۳۶ساله؛چندسال پیش براثر تصادف یک چشم ایشان صدمه جدی میبیند وقرنیه اش دچار پارگی می شود وازنظر دیددارای مشکل جدی است.تابه امروز به خاطر هزینه درمان نتوانسته به دکتربرای عمل مراجعه کند.بصورت فوری دکتر متخصص پیوند قرنیه چشم راتجویز کرده است که بیش از ۴۰میلیون تومان هزینه دارد. به گفته دکتر ایشان اگر دیرتر عمل […]

حال این دو مادر بیمار خوب نیست/بسته شد

مادری است ۴۷ ساله؛همسرش چند سال است فوت کرده.دو دختر دارد و در خانه های مردم کار نظافت انجام میدهد.در اثر کار زیاد حدود دو سال است دیسک کمر دارد.به دلیل وخیم شدن وضعیت کمرش(بسته شدن کانال نخاعی و آسیب دیدن عصبش)نیاز فوری به جراحی با مبلغ ۳ میلیون تومان دارد.حالش خوب نیست و تاکنون […]

دست این مادر و پدر بیمار را بگیریم/بسته شد

پدری است ۵۷ ساله؛ کارگر است و دو فرزند مجرد دارد.بیش از یکسال است که به سرطان توده کنار بغل مبتلا شده است.در مرحله شیمی درمانی و استفاده از دارو است که ماهانه بیش از ۸۰۰ هزارتومان نیاز دارد.وضع مالی بسیار ضعیفی دارد و نیاز فوری به کمک دارد. مورد دوم:مادری است ۷۰ ساله که […]

نگـذاریم این مـادر بمیــرد/بسته شد

مادریست ۶۰ساله؛۲هفته پیش به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان مراجعه میکند؛بعدازاکو مشخص می شودرگ های قلب این مادر کاملا بسته شده اند ونیاز فــوری به انژیو وفنر دارد که هزینه ی آن طبق نظر دکتر متخصص درتهران بین ۷ تا ۵۰میلیون تومان است. همسرش نیز۵ماه پیش به دلیل سکته مغزی خانه نشین شده است ودرحال […]

حال این پدر بیمار وخیم است/بسته شد

پدریست۳۷ساله؛ساکن یکی ازروستاهای دورافتاده غرب کشور است که بیش از۳سال است که به دیسک کمر حادمبتلا شده است.۲سال دو مهره از پشتش سیاه شده بود که توسط خیریه نسیم وصال عمل لیزرراانجام داد.امامتاسفانه به علت کارکردن برای خانواده اش ۲مهره دیگرازپشتش سیاه وتبدیل به ۴مهره سیاه شدکه سریعا باید عمل شود. دکتر متخصص وی؛باتوجه به […]

دست این ۲کودک بیمار را بگیریم/بسته شد

علی محمد و امیر حسین دو برادر ۷ و ۱۲ ساله هستند که از بدو تولد به بیماری ژنتیک مبتلا بوده اند ماهانه بیش از ۱ میلیون تومان هزینه امپول و دارو نیاز دارند یکی از کودکان نیز به بیماری سلیاک مبتلا شده است پدرشان کارگر و بیمار قلبی است و چند ماه است که […]

کمک برای زنده ماندن پدر بیمار/بسته شد

مردیست ۳۷ساله؛بدلیل بیماری سرطان بدخیم (تومورنخاعی استئوژنیک سارکوم) بایستی درتاریخ۴مرداد درکلینیک مغزواعصاب تهران توسط پزشکان مربوطه۲عمل جراحی راانجام میداد که به دلیل نداشتن هزینه عمل جراحی عمل راانجام نداده است وبه خیریه نسیم وصال مراجعه کرده است. لازم به ذکر است هزینه ۲عمل جراحی وهزینه ۴امپول وتزریق آن طبق نظر دکتر متخصص جمعا۷۰میلیون تومان است […]

حال این مادر سرطانی خوب نیست/بسته شد

مادری است ۴۱ ساله؛۲فرزند دارد؛چند سال است به سرطان کبدمبتلا شده است در اثر این بیماری لوزه و طحال ایشان نیز درگیر شده است..برای ادامه درمان نیاز فوری به شیمی درمانی و خرید دارو و آزمایشات دارد که ماهانه بیش از ۵ میلیون هزینه دارد..همسرش کارگر است و تاکنون با کمک اقوام و وام توانسته […]

حال این مادر سرطانی وخیم است/بسته شد

مادری است ۷۱ ساله؛در کنار دخترش در یک روستای دورافتاده زندگی میکنند.مدتی است به سرطان بدخیم روده مبتلا شده است؛با کمک اقوام شیمی درمانی شده است و نیاز فوری به پرتو درمانی دارد که با احتساب دارو ماهانه بیش از ۹۰۰ هزارتومان نیاز دارد.درآمدی ندارند و با کمک مردم زندگی میکنند و به کمک فوری […]

کمک فوری برای درمان مادر سرطانی/بسته شد

مادری است ۵۳ ساله؛سه فرزند دارد ..مدتی است به بیماری سرطان سینه مبتلا شده است با کمک اقوام جراحی شده است در حال حاضر نیاز فوری به پرتو درمانی دارد که هزینه آن ماهانه بیش از ۸۰۰ هزارتومان میباشد.همسرش کارگر است و نیاز فوری به کمک دارند مورد دوم:دختری است ۲۳ ساله..چند سال است بیماری […]