کانال استودیو مژده
امروز پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

آرشیو دسته ‘اسلایدر’

۱۹ دی ۱۳۹۷

حال این پدر خوب نیست/بسته شد

پدری ۴۰ساله که ۲فرزند خردسال دارد- ۵ سال است که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است، این بیماری باعث شده که به سختی راه برود وتعادل نوشتن را هم نداشته باشد.هرماه بایدمدام دارو و فیزیو تراپی انجام دهدکه هزینه ی ماهیانه حدود ۷۰۰هزار تومان می شود،تابه امروز توانسته است باکمک اقوام وفروختن نیمی از وسایل خانه هزینه ها را پرداخت کند.

مورد دوم مردی ۳۸ساله، مستاجر اتاقی در حاشیه استان ایلام می باشد ،شغلش قبلا مسافر کشی بوده ،۲سال است که به بیماری MS مبتلا شده است – به دلیل عدم تعادل در راه رفتن نمی تواند شغلش را دنبال کند یاحتی پیاده به بیرون از خانه برود.برای ادامه ی درمان مجبور شده است ماشین خودرا بفروشد. دکتر هزینه ی ماهیانه داروهای بیمار را بیش از ۱ میلیون تومان اعلام کرده است. هیچ منبع درامدی ندارند ومتاسفانه بیماری، این پدر را ازپای درآورده است.

حال به کمک شماعزیزان میخواهیم کمک کنیم که بیماری این ۲پدر پیشرفت نکند و دوباره توانایی راه رفتن وکارکردن را پیدا کنند.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

 

 

۱۶ دی ۱۳۹۷

بینایی را به این پدرهدیه کنیم/بسته شد

پدری ۳۸ساله ساکن روستایی دورافتاده در  استان ایلام است ،از نظر مالی سخت در مضیقه اند ،دارای یک کودک خردسال است و در خانه ای اجاره ای زندگی می کنند.از زمان کودکی دچار ضعف چشم(چشم راست ۱۴/۵-وچشم چپ۹-)بوده است.جهت کاشت لنز وبراساس نامه پزشک متخصص هزینه ی این عمل را بالغ بر ۶ میلیون تومان اعلام کرده است.

ضعف بینایی توان کار را ازاین پدرگرفته  و به گفته خودش ؛”حتی بعضی مواقع که برای کارگری به نقاط دور دستی رفته است اما به دلیل ضعف بینایی ،کسی وی را به کار نگرفته است .بامراجعه به تهران وشنیدن این مبلغ که برای من وخانواده ام واقعا سرسام آور است تاچند سالی  از عمل جراحی منصرف شده …اماباگذشت چندین سال واقعا نمیتوانم خوب ببینم وروز به روز درجه ی ضعف چشمم بالا تر میرود”

ازهمه ی شماعزیزان تقاضا داریم بار دیگر کمک کنید  که هزینه ی کاشت لنز برای این پدر تامین شود، تابتواند روی پای خود بایستد وحداقل از طریق کارگری خرج زندگی خانواده اش را تامین کند.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۱ دی ۱۳۹۷

تهیه جهیزیه برای عروس آبرومند/بسته شد

دختری جوان و  ساکن روستایی دراطراف همدان است ، درخانواده ای خیلی فقیر زندگی می کند،پدر وی ازکارافتاده وتنها منبع معاش این خانواده یارانه است که از طریق آن ارتزاق می کنند.

مدتهاست که نامزد است، وبافشار خانواده ی داماد هفته ی آینده را زمان برگزاری مراسم عروسی تعیین کرده اند. به گفته ی این دختر آبرویش درخطراست وطبق رسوم ،جهیزیه ای برای حفظ ابروی خود ندارد تابتواند نزد خانواده داماد سربلند شده و مراسم عروسی برگزارشود.

باردیگر میخواهیم باهمت شماعزیزان دست دردست هم کمک کنیم تا این دختر را به خانواده ی بخت بفرستیم.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۵ دی ۱۳۹۷

کمک کنیم این کودک نفس بکشد/بسته شد

رضا ۲سال است که به بیماری ریه مبتلا ،وبه سختی نفس میکشد. نیاز فوری به مراجعه به پزشک تهران دارد،که هرماه باید برای جلوگیری ازتشدید بیماری آمپول گران قیمت تزریق کند.پدرش کفش واکس میزند ودرحاشیه شهرایلام مستاجر هستند.به گفته پدر این خانواده حتی توان هزینه ایاب ذهاب اتوبوس به تهران را هم ندارند.

مورد دوم: امیر حسین ۵سال است که به بیماری صرع مبتلا شده است که به دلیل هزینه ی بالای دارو های خارجی ماهیانه بیش از ۷۰۰هزارتومان باید پرداخت کنند.تاکنون چندین بار به کمک اقوام به تهران مراجعه کرده اند امابه دلیل بیماری ژنتیکی مدام نیاز به استفاده از داروهای خارجی دارد.پدر امیر حسین کارگر است ودرخانه ی اجاره ای زندگی میکنند.

این دو خانواده توان جمع آوری هزینه ی ماهیانه بیماری بچه هایشان را ندارند.باردیگر کمک کنیم بخشی ازهزینه ی پزشکی این دو بیمار را جمع آوری کنیم.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

۲۸ آذر ۱۳۹۷

کمک فوری- نگذاریم این مادر بمیرد/بسته شد

مادریست ۵۸ ساله ساکن استان ایلام ،سرپرست ۵فرزند دختر میباشدکه به خاطر هزینه تحصیل فقط تا اول دبیرستان درس خوانده اند.بنابه گفته ی این خانواده نزدیک ۲ماه است که فقط ناهاروشامشان سوپ است.مگراینکه همسایه ها به عنوان کمک مبلغی یا غذایی برایشان بیاورند.مستاجر یک پارکینگ درحاشیه ی شهر ایلام می باشند.نزدیک ۱۰سال است پدراین خانواده به دلیل مشکل ریه فوت کرده است.و زندگی این خانواده به شدت سخت میگذرد

این مادر دست تنها ازچندین سال پیش به دلیل گرفتگی رگ های قلبش بامراجعه به دکترمدام دارو مصرف میکند.حال این مادر خیلی وخیم است..چندین بار شاهدخراب شدن حالش وبستری شدن او دربیمارستان شده ایم.درحال حاضر نیاز خیلی فوری به جراحی قلب داردکه به دلیل هزینه ی بالا چند ماه از موعد عمل وی میگذرد.هزینه ی عمل این مادر۸ میلیون تومان اعلام شده است.که به دلیل حساس بودن قلب و درصورت دیرانجام دادن این عمل  با توجه به حال ایشان امکان ازدست دادن این مادر خیلی زیاد است.

چشم دختران فقط به خوب شدن حال مادرشان است..به دلیل خراب بودن وضع مالیشان امکان پرداخت این مبلغ را ندارند.

همه باهم کمک کنیم این مادر نمیردودختران وی برای همیشه امید زندگی خودرا از دست ندهند.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۲۱ آذر ۱۳۹۷

کمک برای پیوندکلیه دختر۲۴ساله/بسته شد

ستاره دختر مجرد ۲۴ساله ایست  که دریک روستای دورافتاده ایلام زندگی میکند.هزینه زندگی روزمره آنها ازطریق کله پاچه پاک کردن برای مغازه هاتامین میشود.پدرش به دلیل بیماری خانه نشین شده است وتوانایی کاری را ندارد.خواهر کوچکتراز ستاره ازپدرش مواظبت میکند.بخاطر بیماری وهزینه ی زندگی ۱۵میلیون تومان بدهی دارند که نگرانی ستاره را چندبرابر کرده است.

مساله ی مهم تراین است که این دختر ازچندسال پیش به دلیل درد شدید کلیه مجبور به دیالیز شده است.هزینه ی پیوند کلیه ۲۰میلیون تومان اعلام شده است وخیلی سریع باید این مبلغ را جمع کنند.با وضعیت ستاره وخانواده اش امکان جمع آوری این مبلغ برااین خانواده غیر ممکن است.

حال بار دیگر میخواهیم به کمک شما عزیزان این هزینه راازدوش ستاره وخواهرش برداریم تاارزوهای این دخترجوان تباه نشود.

** تاکنون ۴ میلیون تومان جمع آوری شده است

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۸ آذر ۱۳۹۷

جان سه عضو یک خانواده درخطر است/بسته شد

اصالتا اهل یکی از روستاهای شهرستان سرعین هستند که به خاطر شغل پدر خانواده در تهران ساکن می شوند.
خانواده ای که شش عضو داشت و زندگی بروفق مرادشان سپری میشد تا اینکه در اثر آتش سوزی منزل مسکونی پسر بزرگ این خانواده فوت میکند! مادرش به خاطر از دست دادن پسرش سکته می کند.
اما این درد و رنج به اینجا ختم نمیشود! پدر که بیماری دیابت داشته در حال حاضر دچار زخم پای شدید دیابت است و روزانه حدود ۱۳۰ هزار تومان برای جلوگیری از قطع پا هزینه درمان دارد که حقوق پدر کفاف تامین هزینه های درمان را نمیدهد و زخم وی روز به روز عمیقتر و بزرگتر میشود.
مادر این خانواده بعلت بروز  مشکل در گردن ،نخاع وی روز به روز نازکتر شده و دست و پای راست وی کاملا سرو بی حس شده و هر آن در معرض قطعی کامل نخاع قرار دارد ، هزینه درمان وی نزدیک ۱۴ میلیون تومان است.
فرزند پسر دیگر این خانواده به بیماری سرطان روده مبتلا شده و باید حتما جراحی شود و بعد از آن شیمی درمانی را انجام دهد.
فرزند دیگر این خانواده نیز دارای بیماری روانی و عقب ماندگی ذهنی می باشد و هر ماه می بایست در بیمارستان اعصاب و روان بستری شود.
عضو سالم این خانواده دختر جوانی است که نمی داند پرستاری پدر را بکند یا پرستاری مادر و برادرانش را !!
گفتنی است به خاطر هزینه های بالای درمان این خانواده نتوانسته اند اقساط وام بانکی را بپردازد که این امر اخیرا منجر به حکم جلب پدر بیمار خانواده نیز شده است و چک های برگشتی از حد گذشته است.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۴ آذر ۱۳۹۷

این پدرنیاز فوری به عمل دارد/بسته شد

پدر۳۴ساله ایست که دریک روستای دورافتاده ایلام زندگی میکند.شغلش مسافرکشی است،چندسالی ست که دچار دیسک کمر شدید شده است.به طوری که نمیتواند یک لحظه بنشیند،به دلیل نداشتن هزینه وحتی پول ویزیت به کمک اقوام فقط مجبور به استفاده ازداروهای مسکن شده است.

به دلیل وخامت حالش وسیاه شدن۴ مهره کمرش نیاز فوری به عمل جراحی وخرید پلاتین باهزینه ی ۸ میلیون تومان دارد که درصورت تاخیر عمل ممکن است به نخاع آسیب جدی وارد شود.

یک سالیست که هیچ نان آوری ندارندو بادوغ فروختن زندگی خودرا میگذرانند،همسرش به دلیل کارکردن زیاد دچاردیسک گردن شده است،دکتر مغزواعصاب نیز۱سال پیش وضعیت این مادر را وخیم گزارش داده است.

دختر۹ساله ای دارندکه به دلیل وضعیت پدرومادرش مجبور شده است بااین سن کم کار منزل رابه گردن بگیرد. به گفته ی مادر این خانواده هرروز بادیدن زجرو گریه های همسرش آرزوی مرگ میکند.که حتی توان خرید یک جفت کفش رانیز برای فرزندشان ندارند وبا کمک خواستن پی درپی شرمنده ی اقوام نیز شده اند.

حال میخواهیم بایاری شماعزیزان هرچه زودتر حال این پدر خوب شود تاحداقل بتواندباکارکردن نان آور خانواده ی خویش باشد.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۷ آذر ۱۳۹۷

نگذاریم این دختریتیم نابیناشود/بسته شد

دختر۱۹ساله ایست که ازکودکی بامشکلات بینایی مواجه شده و چندین سال است که ازعینک استفاده می کند ،امابه دلیل بالا رفتن نمره ضعیفی چشم (چشم راست۱۴ و چشم چپ ۱۳) نیاز فوری به لنز داخل چشم دارد که هزینه ی آن بالغ بر ۱۲میلیون تومان می باشد.

مستاجر یک زیرزمین در حاشیه شهر ایلام است .پدرش را چندسال پیش براثر سکته ازدست داده ومادرش که سرپرست ۴دختر مجرد است بانظافت منزل دیگران وسبزی پاک کردن، هزینه های اولیه زندگی را تامین میکند.

حال می خواهیم بایاری هم هزینه این عمل را ازدوش این مادر زجرکشیده برداریم ونگذاریم این دختر یتیم برای همیشه بینایی خود را ازدست دهد.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۳ آذر ۱۳۹۷

کمک فوری برای جراحی فاطیماکوچولو/بسته شد

فاطیما۴ساله ازبدو تولد باپارگی داخلی شکم مواجه شده است، پدرش کارگر است و در یک روستای دورافتاده زندگی میکنند این دختر نیاز فوری به جراحی داردکه پارگی شکمش بیشترنشود.هزینه ی آن بیش از۳میلیون تومان اعلام شده است ،که به دلیل نداشتن هزینه تاکنون جراحی انجام نشده است وممکن است باگذشت زمان به اندامهای داخلی وی آسیب برساند…

مادرفاطیمانیز دچارچندکیست مثانه شده است و او هم نیاز به جراحی با هزینه ۳میلیون دارد.بیماری وبی پولی این مادرو دختر راکامل درآغوش گرفته است.

مورد دوم: فانوس مادریک دختر میباشد که چندسال است بابیماری (شوگرن ولوپوس)دست وپنجه نرم می کند،بیماری خودایمنی است که نیازبه آزمایشات وداروهای مکرردارد که ماهانه بیش از ۱میلیون احتیاج دارد.این بیماری عوارض زیادی برایش ایجاد کرده است که باعث خرابی کامل دندان ها،خستگی دهان، ورم بیش ازحد هردودست وغیر فعال شدن عصب دست هایش شده است، وبه صورت کامل توان حرکت را از این مادر گرفته است همسرش بیکار است وبه هیچ عنوان توان پرداخت هزینه درمانی راندارد.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465