کانال استودیو مژده
امروز سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

آرشیو دسته ‘اسلایدر’

۲۸ مهر ۱۳۹۷

کمک فوری برای ترخیص دختر نیازمند ازبیمارستان

دختر جوانیست ساکن استان لرستان ،تحت پوشش کمیته امداد هستند مدت ۵سال است که یک تومور مغزی برایش مشکل ساز شده است .در این مدت روزی ۵تا۶بار دچار تشنج می شد . پس از اینکه تومور بزرگ شد کنترل ادرار را از دست داد و یک سمت بدنش بی حس شد .

به هرپزشکی که مراجعه می کرد اعلام می کرد که امکان عمل جراحی وزنده ماندنش وجود ندارد .همه پزشکان جراحی توسط دکتر شریفی بدلیل داشتن امکانات ودستگاه خاص را سفارش می کردند.

به این پزشک مراجعه و دستیارشان هزینه جراحی را دربیمارستان عرفان  ۲۸میلیون تومان (البته با یک شب در آی سی )وشبی ۸۵هزارتومان هزینه همراه اعلام کرده اند .

بخاطر امیدی که به زنده ماندن درمانش ایجاد شد، در بیمارستان تحت جراحی قرار گرفت ،چهار روز در آی سی بود و الان سه روز از موعد ترخیصش می گذرد ،هر روز هم به میزان هزینه اش افزوده می شود. باید ۳۲میلیون تومان پرداخت کند تا ترخیص شود ،اما ندارند و نمی دانند چکار کنند،تنها راهش هم همراهی شما خوبان برای تامین هزینه بیمارستان وترخیص این دختر نیازمند است.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۲۱ مهر ۱۳۹۷

شنوایی را به این دو مادر باز گردانیم

این دو مادر دارای مشکل شنوایی هستند ،با توجه به اینکه هرکدام دارای چند فرزند می باشند برقراری ارتباط با آنان مشکلاتی را ایجاد نموده ،تنها راه موجود استفاده از سمعک است.

مورد اول دارای ۲دختر است ،در روستا زندگی می کند وشوهرش هم فوت شده و از سالها پیش با مشکل ناشنوایی هر دوگوش دست وپنجه نرم می کند برای خرید سمعک ورهایی از این وضعیت به چهار میلیون تومان احتیاج است.

مورد دوم هم مادر ۴کودک است ،در خانه ای اجاره ای زندگی می کند ،شوهرش کارگر است وبه زود هزینه معاش خانواده را تامین می کند . برای خرید سمعک ورفع مشکل شنوایی او هم به چهار میلیون تومان نیاز دارد.

می خواهیم به یاری هم کمک کنیم تا شنوایی به این دو مادر نیازمند بازگردد.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۴ مهر ۱۳۹۷

کمک فوری : این مادر به جراحی فوری نیاز دارد/بسته شد

کلثوم مادر هفت فرزند وساکن یکی از روستاهای محروم ایلام است .بیش از ده سال ایت که به بیماری دیابت مبتلاست .ماهیانه بیش از یک میلیون تومان برای کنترل بیماری هزینه می کند.

به دلیل پیشرفت بیماری خطر از دست رفتن هر دو چشمش وجود دارد.براساس نامه  پزشک معالج برای کنترل بیماری باید تحت عمل  جراحی متابولیک قرار گیرد،این در حالیست طبق نامه پزشک متخصص برای انجام این عمل بیش از ۲۰میلیون تومان احتیاج است .

شوهرش کارگر فصلی ساختمان است وتوان تامین این مبلغ راندارد.می خواهیم با هم کمک کنیم تا این مادر از از دست این بیماری مهلک نجات دهیم.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۷ مهر ۱۳۹۷

این خانم جوان به عمل فوری چشم احتیاج دارد/بسته شد

شهلا دختر جوان وساکن یکی از محلات محروم ایلام است .از کودکی با تشخیص ضعف شدید هرد وچشم از عینک استفاده کرده است .با ضعیف شدن هر دوچشم در آستانه نابینایی قرار دارد ،چون درجه چشم راست او ۱۵ وچشم چپش ۱۴اعلام شده است.

برای رهایی از این وضعیت ،جراحی فوری وتعبیه لنز خاصی تجویز شده است .اما هزینه جراحی وخرید لنز بیش از ۱۰میلیون تومان اعلام شده است .

پدرش پیر واز کار افتاده می باشد ،وضعیت مالیشان هم بسیار ضعیف وشکننده است.بااین وضعیت امکان جراحی ندارد.

ما پشیقدم شده ایم تا با یاری شما بینایی رابه این دختر جوان بازگردانیم.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۰ شهریور ۱۳۹۷

به این سه بیمار نیازمد شنوایی هدیه کنیم/بسته شد

سه بیمار نیازمند هستند با مشکل شنوایی دست وپنجه نرم می کنند.برای اینکه نعمت شنوایی به آنان بازگردد نیازمند هزینه هستند اما ندارند.

مورداول- محمد ۲ساله است از بدو تولد با مشکل جسمانی مواجه است .از ناحیه هردو گوش ناشنواست .باید سمعک تهیه کند اما خانواده فقیر است وتوان تامین مبلغ ۵میلیون تومان هزینه خرید را ندارند.

مود دوم -هم فریبا ۴۵ساله مادر دو کودک است . مستاجرند وشوهرش هم کارگر ساختمانیست.۸۰درصد شنوایی اش را ازدست داده و از دوسال پیش باید سمعک استفاده می کرد،اماتوان تامین آنرا ندارند.

مورد سوم -مبینا ومبین هردو کودک یک خانواده هستند با مشکل شنوایی دست وپنجه نرم می کنند. به کمک دولت وخیرین کاشت حلزون انجام دادنداما برای نگهداری آن وخرید باطی وقطعات دستگاه که هزینه بالای یک میلیون هم می شود با مشکل روبرو شده اند.خانواده فقیراست و کاری از دستشان برنمی آید.

حال می خواهیم به یاری شما خوبان نعمت شنوایی رابه این عزیزان بازگردانیم.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

۰۵ شهریور ۱۳۹۷

کمک فوری/نگذاریم یک خانواده آبرومند آواره خیابان شود/بسته شد

خانواده آبرومندیست ،در گوشه ای از شهر در خانه ای اجاره ای روزگار می گذرانند. تکانه های اخیر اقتصادی و افزایش اجاره مسکن از یک سو ،فشارهای صاحب خانه از سویی دیگر این خانواده را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده است .

صاحب خانه اجاره را افزایش داده وضعیت مالی آنها به گونه ایست که نه می تواند دراین مکان بماند ونه مکان دیگری را اجاره کند.

صاحب خانه حکم تخلیه را (که پیوست این فراخوان است )به وی ابلاغ نموده وتا پایان هفته مهلت دارد.با یک نوزاد ۹ماهه آواره خیابان شدن حتی در ذهن هم نمی گنجد!

می خواهیم کمک کنیم تا پایان این هفته با جمع آوری مبلغ ده میلیون تومان این خانواده آبروند را از سرگردانی و بی سرپناهی نجات دهیم.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

۰۳ شهریور ۱۳۹۷

کمک فوری /این جوان به پیوندکلیه نیاز فوری دارد/بسته شد

تاکنون مبلغ ۵میلیون وپانصد هزار تومان جم آوری شده است اما برای انجام پیوند ۱۳میلیون کم دارد.

جوان ۲۲ساله ایست ودر یک خانواده محروم در یکی از روستاهای ایلام زندگی می کند. د سال ۸۰بعلت بیماری کلیوی هر دو کلیه خود را ازدست داد و از آن زمان از طریق دیالیز به زندگی ادامه می دهد.

سال ۸۲با دریافت وام توانست یک کلیه پیوند بزند، اما پس از مدتها و  بعد از بروز علایمی مشخص شد کلیه پیوندی هم از دست رفته است.

باز مجبور به دیالیز شد و الان هم حال خوشی ندارد . شانس به وی روی آورده واز طریق انجمن حمایت از بیماران کلیوی یک کلیه برای او فراهم شده است. اما باید ۱۸میلیون تومان پرداخت کند.این اخرین شانس اوست اگر تا پایان هفته نتواند این مبلغ را تامین کند شانس ادامه زندگی عادی را از دست می دهد

 

می خواهیم کمک کنیم تا این جوان  بتواند به زندگی اش بازگردد.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

 

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

کمک فوری/ این خانم پول ندارد از بیمارستان ترخیص شود/بسته شد

زهره خانم ۲۶ ساله وساکن شهر ایلام است ،دچار سیبروم بزرگی در رحم شد .با معرفی پزشک متخصص در بیمارستان دی تهران بستری وتحت عمل جراحی قرار گرفت .

برای پذیرش و جراحی دربیمارستان، مبلغ ۴میلیون تومان قرض نمود و به حساب بیمارستان واریز کرد. روز پنجشنبه ساعت ۱۲جراحی وی آغاز و ۵ساعت طول کشید. الان هم باید ترخیص شود ،اما باید ۴میلیون دیگر به حساب بیمارستان و ۱۰میلیون تومان نقدی به پزشک پرداخت کند.

چون پول ندارد امکان ترخیص وی فراهم نیست .پدرش ورشکسته وبدهکاراست ،مادرش هم به بیماری ام اس مبتلاست.

می خواهیم به صورت ویژه با جمع آوری مبلغ ۱۴میلیون تومان این خانم نیازمند را ازبیمارستان ترخیص کنیم.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

کمک برای درمان یک مادر ودوقلوهای بیمار/بسته شد

چهار بیمار نیازمند با مراجعه به این موسسه تقاضای حمایت مالی دارند. این چهارنفر به بیماری دیابت مبتلا هستند و در جنگ بقا ورهایی از تبعات این بیماری هرکدام باید ماهیانه مبلغی را صرف تامین دارو ودرمان نمایند اما درعین حال بسیار نیازمندند و توان تامین ندارند ،ما می خواهیم با کمک مهربانی ویاری شما خوبان هزینه های درمان حداقل شش ماه آنان را تامین کنیم.

مورد اول مادر ساله ایست که سرپرستی سه دختر را عهده دار است . با سبزی پاک کردن ورفت وروب برای دیگران هزینه های معاش سه دختر یتیمش را تامین می کند.ازطرفی هزینه سنگین اجازه خانه هم مشکل آفرین شده است چندسالیست به بیماری دیابت مبتلاست وبرای درمان مجبور است روزی سه بار تزریق انسولین داشته باشد. هزینه هرماه بیش از یک میلیون تومان برآورد می شود. مانده است که درمانش را پی گیرد یا شکم سه دختر یتیمش را سیر کند!

مورددوم – دوقلوی ساکن در شهر ایلام که هر دو به دیابت مبتلا هستند.پدرشان بیکار و مستاجرند. این دو هم برای درمان باید هرروز انسولین تزریق کنند . هزینه درمان ندارند .

مورد سوم هم نوجوان ۱۴ساله ایلامی است که از ۴سالگی به دیابت مبتلاست .او هم برای درمان باید هر روز انسولین تزریق کند اما به دلیل ضعف شدید مالی و بیکاری پدر نمی تواند درمانش را ادامه دهد.

ما می خواهیم کمک کنیم تا از دغدغه های این چهار بیمار ومشکلات خانواده هایشان بکاهیم..

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۹ مرداد ۱۳۹۷

جان این مادر در خطر است/بسته شد

مادری ۲۲ساله است که تنها دوسال از ازدواجش می گذرد  دختر بچه ای خردسال وچهار ماهه دارد . از بخت بد به سرطان بدخیمی در ناحیه کلیه دچار شد . یک سال پیش با نظر پزشک معالج تحت جراحی قرار گرفت ویک کلیه اش خارج شد. اکنون بیماری به دیگر کلیه اش سرایت کرده وحالش را خراب کرده است.

یتیم است و سال گذشته براثر بیماری مشابه مادرش را هم از دست داد. شوهرش هم بدلیل بیکاری ونداری کاری ازدستش بر نمی آید.برای اینکه بتواند زنده بماند باید فوری تحت جراحی قرار گیرد ،امروز با نامه ای از شورای شهر ،خانمی به این موسسه مراجعه وبا چشمانی گریان اینگونه حال عروسش را برای ما بازگو کرد.

گفت که اگر جراجی نکند عروسش از دنیا می رود ،حال خوبی ندارد . کمک کنید تا با پرداخت مبلغ ۵میلیون تومان به حساب بیمارستان قایم سریعا عروسم جراحی شود تا دختر خردسالش از همین ابتدای زندگی سایه مادرش را از دست ندهد……

ما می خواهیم کمک کنیم تا سایه این مادر بر سر دختر خردسالش باقی بماند…

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465