کانال استودیو مژده
امروز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸

آرشیو دسته ‘اسلایدر’

۲۲ آبان ۱۳۹۸

کمک فوری/نگذاریم قلب این مادر بیمار از کار بیفتد

مادریست ۵۱ ساله ساکن یکی ازروستاهای محروم استان ایلام که سالهاست همسرش را از دست داده است.

۳ فرزند داردکه در روستا کرایه نشیین هستند،که حتی ازعهده مایحتاج اولیه وضروری زندگی نیز بر نمی آید.

این مادر مدتیست بابیماری قلبی مواجه شده است وبه علت وخامت حالش نیاز فوری به آنژیو گرافی وگداشتن فنر دارد که با مراجعه به دکتر متخصص ، وی هزینه ی عمل این مادر زجر کشیده ی بیمار را ۱۰ میلیون تومان طی نامه ای به موسسه خیریه نسیم وصال اعلام کرده است.

این مادر باتوجه به هزینه ی زندگی خود وبچه هایش ،اجاره منزل،داروی ماهیانه بیماریش وهزینه های دیگر…توان جمع آوری این مبلغ یاحتی انجام اکو ویا اجاره منزلش را نیز ندارد وبه گفته ی وی وباتحقیقات انجام گرفته هرماه باکمک های مردمی شکم خود وبچه هایش راسیر می کند.

مردم عزیز بچه های این مادر از وخیم بودن حال مادرشان،ومشکلات تنفسی وی نگرانند که مبادا خدایی نکرده مادرشان نیز مثل پدرشان ازدست دهند وکسی نباشد که ازانان نگهداری کنند.این مادر به کمک ما نیاز دارندبیایید باهم دست این خانواده یتیم را بگیریم.

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۱۸ آبان ۱۳۹۸

حال این مادر خوب نیست/بسته شد

مادریست ساکن یکی از روستاهای استان همدان،یک سالیست که به سرطان تخمدان مبتلا شده است،بامراجعه به دکتر بایستی هرماه شیمی درمانی انجام دهدکه باتوجه به نداشتن بیمه باید ماهیانه بالغ بر۵۰۰ هزار تومان هزینه کند.

باتوجه به وخیم بودن حالش بعد ازمراحل شیمی درمانی باید سریعا جراحی شود.

این مادردر یکی از روستاها مستاجراتاقی کوچک است تابه امروز نیز به دکتر به علت نداشتن هزینه مراجعه نکرده است تایک هفته پیش که همسایه ها متوجه حال بد وی شده اند واورا به بیمارستان منقل کرده اند.

این مادر هیچ فامیل واشنایی را دراین روستا ندارد که وضعیت بیماری وی را پیگیری کنند، چندبچه قدونیم قددارد که فقط تنها منبع درامد ایشان مبلغ یارانه می باشد.

مردم عزیز این مادر تنها به کمک مالی همه ی ما نیاز داردتابتواند زنده بماند وسرپرستی بچه هایش را ادامه دهد.

*همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۱۳ آبان ۱۳۹۸

کمک برای درمان دختر معلول/بسته شد

ساغردختری ۱۵ ساله که از بدو تولد بامشکل ذهنی حرکتی مواجه بوده است و از کودکی تاالان تحت درمان می باشد.

درحال حاضر طبق نظر دکتر متخصص نیاز فوری به انجام آزمایش N6S در تهران دارد که هزینه ی آن را ۹میلیون تومان اعلام کرده اند.

پدر این دختر نوجوان کارگر می باشد و طبق گفته ی ایشان باوجود ماهیانه دارو برای دختر معلولشان ازبدو تولد،دیگر ازپس تامین هزینه ی خانواده هم بر نمی آید چه رسد به انجام آزمایش ساغر.این خانواده در وضعیت ضعیفی قرار دارند.

مردم عزیز بیایید بار دیگر دست در دست هم باکمک هر چند اندک خود ساغر را ازبند دارو نجات دهیم وباری را ازدوش پدر زجرکشیده ی این خانواده برداریم.

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

 

۰۹ آبان ۱۳۹۸

نگذاریم این دخترجوان نابینا شود/بسته شد

دختریست۲۲ ساله ازکودکی به دلیل سهل انگاری اطرافیان چاقو به چشمش اصابت کرده است ودچار آسیب دیدگی شدید شده است.

به دلیل نداشتن هزینه ی بیمارستان ونیازمندبودن ازکودکی تابه حال نتوانسته است چشمش را جراحی کنند،چشم چپ این دختر کم کم دارد بینایی خود را از دست میدهد، درحال حاضر نیاز به پیوند قرنیه دارد که هزینه ی آن ۳/۵۰۰/۰۰۰هزارتومان اعلام شده است،اما این دخترجوان هیچ مبلغی برای جمع آوری هزینه ی عمل ندارد.۵فرزند هستند،طبق گفته ی دختروخانواده ی وی به علت مشکلی که داردو وضعیت مالیشان فقط افراد میانسال بااین سن به خاستگاریش می آیندو او ازاین درد روحی زجر وخجالت میکشد.

بابررسی انجام شده وتحقیقات مددکار اجتماعی خیریه وضعیت این خانواده بیش ازحدتصور ضعیف اعلام شده است.

**مورد دوم:دختریست ۴۵ ساله مجرد،۲ سال است که سرطان خون دارد۲ ماه یکبار حدود ۲ میلیون تومان دارو مصرف می کند تابه حال باکمک اقوام دارو تهیه کرده است،بامراجعه به دکتر،متوجه شده است که قلب وکبدش نیز در وضعیت خوبی نیستند.

**مورد سوم:این مادر چندسالی است که سرطان پوست دارد،وضعیت مالی ضعیفی دارند و بدون درامد زندگی میکنند،این مادر نیاز به دارو ماهیانه دارد اما نمی تواند داروها را تهیه کند وچندسالی است که روز به روز بدتر میشود.

مردم خوب ایران زمین بیایید بار دیگر دست در دست هم کمک کنیم این دختر جوان را از ناراحتی ودرد نجات دهیم.  وبتوانیم وسیله ای باشیم که سلامتی را به این دختر جوان واین مادر زجردیده هدیه کنیم.

+همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۳۰ مهر ۱۳۹۸

حال این مادر وخیم است/بسته شد

مادریست ۲۷ ساله یک کودک خردسال دارد،یکسال پیش بعداز انجام آزمایشات متوجه ازدست دادن هردوکلیه اش می شود وشروع به دیالیز می کند.

به دلیل وخیم شدن حال بیمار و اینکه هفته ای چند روز باید در بیمارستان بستری شود،و نیاز فوری و اورژانسی به پیوند کلیه دارد، که طبق گفته ی دکترمتخصص هزینه ی آن ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اعلام شده است.

دراثر دیالیز، این مادر دچار بیماری قلبی وفشار خون بالا شده است،وحالش روبه وخامت میرود.

همسرش کارگر فصلی است و باکمک اقوام وهمسایه ها توانسته داروها رابه سختی تهیه کند،به گفته ی پدر این بیمار حال وروز دخترش وهزینه ی دارو او را از پای درآورده است.

لذا این خانواده چون خیلی باابرو هستند ونمیتوانند کاسه گدایی دست بگیرند تهیه ۶۰ میلیون تومان ازعهده ی همسر وخانواده پدری این مادرکاملا خارج است ونیاز به کمک فوری دارند.

مردم خوب ایران،مرگ وزندگی دست خداست اما میتوانیم باکمک خود وسیله ای باشیم برای نجات این بیمار زجر دیده. حال این مادر واقعا خوب نیست بیایید باردیگر دست دردست هم کمک کنیم این مادر جوان را ازمرگ نجات دهیم ونگذاریم کودک خردسالش بی مادر شود، و پدر زجردیده اش داغ ازدست دادن فرزند را حس کند.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

۲۴ مهر ۱۳۹۸

نگذاریم این کودک ۱۱ماهه دردبکشد/بسته شد

کسری کودک ۱۱ ماهه ای ست که از بدو تولد به بیماری دیابت مبتلا شده است، روزی ۵ بار باید انسولین استفاده کند،با توجه به این که کودک است و توانایی بدنی ندارد،طبق گفته ی پزشک متخصص نیاز به یک آزمایش ژنتیک (wes) دارد که اگر آزمایش مثبت باشد این کودک برای همیشه از تزریق روزانه انسولین خلاص می شود وفقط هرماه باید دارو مصرف کند.

دکتر متخصص وی هزینه ی این آزمایش را بصورت فوری ۷ میلیون تومان اعلام کرده است،پدر کسری کارگر است وتوان تامین این هزینه را به هیچ وجه ندارد.

طبق گفته ی مادر کودک هربار که انسولین برای جگرگوشه اش تزریق می شود درد زیادی را تحمل می کند و نیاز به کمک فوری برای انجام این آزمایش دارند.

مورد دوم**:زنی ست ۲۲ ساله که مدتیست مشکل مثانه دارد،طبق مشاهده داروها هرماه باید بیش از۳۰۰ هزار تومان دارو مصرف کند،دریک روستای دورافتاده زندگی میکند،متاسفانه همسرش بیکار است و روزها درانتظار هستند که یک نفر او را به کارگری ساده ای ببرد.این خانم چندماه است که داروها را نتوانسته است تهیه کند.

مردم خوب ایران بار دیگر دست در دست هم کمک ودعا کنیم کسری باانجام این آزمایش وجواب مثبت آن، برای همیشه ازتزریق انسولین راحت شودو نگرانی ازدوش این پدرومادر زجرکشیده برداشته شود.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۷ مهر ۱۳۹۸

حال این دختر یتیم خوب نیست/بسته شد

دختریست ۵۲ ساله مدتیست که به بیماری ms مبتلا شده است ،نمیتواند راه برود و مجبور به استفاده از ویلچر شده است.

۲ماه یکبار نیاز به تزریق آمپول دارد که هزینه ی آن ۲ میلیون تومان است و علاوه بر آمپول باید ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان دیگر دارو هزینه و مصرف کند.

این دختر یتیم است و درکنار مادر پیرش بدون هیچ درمنبع درآمدی زندگی میکند،تاکنون باکمک مردم توانسته است داروها را تهیه کند،امامتاسفانه ازاین پس نمیتواند داروها را تهیه کند ونیاز به حمایت مالی دارد.

مورد دوم**:مادریست ۵۳ ساله سرطان سینه داردکه هر ۲ ماه یکبار باید دارو مصرف کند،همسرش مسافر کش است و در یک خانه ی اجاره ای زندگی میکنند و توان تامین هزینه دارو همسرش را به هیچ وجه ندارند.

**۳ خواهر مجرد هستند که در کنار مادرش زندگی میکنند یکی از خواهران که ۴۸ سال سن دارد سال گذشته به سرطان مبتلا شده است، با کمک اقوام جراحی را انجام داده است، اما برای ادامه درمان و تامین دارو نیاز به حمایت ماهیانه دارد.

مردم خوب ایران بیایید درکنار هم دست در دست هم این ۲ دختر مجرد ناامید و این مادر زجرکشیده را نجات دهیم.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۰ مهر ۱۳۹۸

کمک برای جراحی مادر و پسر۹ ساله/بسته شد

مادریست ۶۹ ساله ساکن استان ایلام مدتی ست که از ناحیه چشم دچار مشکل شده است نیاز فوری به جراحی فیکولنز چشم راست دارد که هزینه ی آن ۴ میلیون تومان است.

این مادر درکنار دختر ونوه اش دریک خانه ی اجاره ای به سختی بدون هیچ منبع درامدی زندگی میکنند،درحال حاضر برای انجام آزمایشات اولیه و رفتن به دکتر مجبور شده اند که فرش های زیرپای خود را بفروشند.

این خانواده به هیچ وجه توان تامین هزینه زندگی و عمل را ندارند،به گفته ی دخترش این مادرنمیتواند خوب ببیند و ازحال وروز خود هرروز مینالد و آرزوی مرگ میکند.

مورد دوم**:امیر محمد۹ ساله ازدوران کودکی بصورت مادر زادی دچار بیماریcp شده است که نه میتواند راه برود و نه می تواند حرف بزند،نیاز به ماهیانه ۱ میلیون تومان آمپول دارد که بتواند کم کم راه برود.

این پسر در یک خانواده ۴ نفره زندگی میکند ومادرش را از دست داده است،پدرش کشاورز است،برادر بزرگترش نیز معلول وناشنوا است.

به گفته ی خواهرش که نگهداری این برادر ها را برعهده داد به دلیل فقر مالی نتوانسته اند آمپول ها را تهیه کنند و نیاز خیلی فوری به کمک دارند.

مردم خوب ایران هر روز شاهد کمکهای شما هستیم،اینبار نیز باهم کمک کنیم حال امیر محمدخوب شود و نگذاریم این مادر بینایی خود را ازدست دهد.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۷ مهر ۱۳۹۸

این خانم بی سرپرست را نجات دهیم/بسته شد

این خانم ساکن یکی از شهرستان های اطراف تهران میباشد.

از کودکی بامشکل راه رفتن مواجه بوده است،اما به دلیل فقر مالی نتوانسته است مراحل درمانی را انجام دهد.

این زن تنها وبی سرپرست ،که تنها منبع برای امرارمعاشش، مبلغ ناچیز یارانه می باشد، باتوجه به وضعیت جسمی که دارد مورد کمک اطرافیان وهمسایه ها قرار گرفته است.

بعدازسالیان سال و بامراجعه به دکتر و بررسی وضعیتی که از زمان کودکی همراه این خانم بوده است.دکتر متخصص بصورت فوری،جراحی ساق پا و(تعویض استخوان) را برایش تجویز کرده است ک هزینه ی عمل وی، ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.

این خانم تنهاسالهاست درکنج خانه ای زمین گیر شده است و باتوجه به دردی که دارد نمیتواند راه برود.

هم وطنان عزیز بیایید باکمک هم مثل همیشه دست ای خانم تنها را بگیریم و ازدرد و رنجی که تحمل میکند با جمع آوری هزینه ی عملش باکمک خداوند متعال او رانجات دهیم تاان شاالله بتواند بعدازسالها مثل همه خیلی راحت راه برود و ازپس مشکلات خود برآید.

*** توضیح: تاکنون مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شده است ،بدلیل شرایط حساس زندگی این بانو فراخوان تکرار می گردد.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۰۲ مهر ۱۳۹۸

نگذاریم این پسرجوان فلج شود/بسته شد

پسری ۱۷ ساله ساکن یکی از شهرستان های استان ایلام میباشد،چندماه پیش به دلیل تصادف دچار ضربه مغزی وشکستگی ران وساق پا می شود،مدت زیادی دربیمارستان بستری وچندین عمل انجام میدهد.

درحال حاضر به سختی می تواند حرکت کند،نیاز فوری به جراحی ساق پا (فیزیوفله) و پیوند بافت استخوان دارد تابتواند راه برود و ازقطع کردن پایش جلوگیری شود.

دکتر متخصص وی هزینه ی عمل جراحی را بین ( ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ) اعلام کرده است.

تاکنون باکمک اقوام وگرفتن وام توانسته اند مراحل پزشکی که از ۷۰ میلیون تومان گذشته است را سپری کند.

اما اکنون هیج توانی برای جمع آوری این مبلغ جراحی ندارند،پدرش آشپز مراسمات است اماچندماهی است که کار را بخاطر شرایط پسرش کنار گذاشته است و مدام کارهای درمانی پسرش را پیگیری میکند.

طبق نظر تمامی دکتر های متخصص اگر این پسرجوان عمل نشود برای همیشه فلج می شود.

_ هم وطنان عزیز بیایید باکمک، هرچند اندک خود نگرانی را از این خانواده برداریم و با انجام عمل این جوان دردش را آرام کنیم تابتواند مثل تمامی هم کلاسهایش قدمی بردارد و باحسرت، نداشتن پا وحرکت نکردن به کسی نگاه نکند.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465