دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده زنده ماندن پدر بیمار

باسلام وخدا قوت به استحضار میرساند بایاری خداوند وهمت همه ی شماخوبان مبلغ کامل جمع اوری شد وبه حساب این مرد زجر کشیده جهت انجام عمل واریز شد. سپاس

گزارش پرونده حال مادر سرطانی خوب نیست

باسلام.. به استحضار میرساند برای مادر زجر کشیده مبلغ ۹میلیون تومان جمع اوری وواریز شد.وبرای مورد دومنیز مبلغ ۳میلیون تومان واریزشد.شایان ذکر است برای یک بچه معلول نیز ۲میلیون تومان واریز شد. تشکر ازتمامی شما خوبان

گزارش پرونده حال مادرسرطانی وخیم است

باسلام. به استحضارمیرساند برای پرونده مادربیماروپسر ۲۳ساله..مبلغ ۲۲میلیون جمع اوری شد ودراختیار این دوخانواده جهت رفع مشکلات وبیماری قرار گرفت. سپاس

گزارش پرونده درمان مادر سرطانی

باسلام به استحضار میرساند برای این بیماران…مورد اول مادر سرطانی مبلغ ۷میلیون و۵۰۰٫٫دختر جوان دیابت:۴و ۲۰۰ ومورد سوم نیز ۲میلیون ومورد چهارم یه خانم ۶۵ساله ۱و ۵۰۰ بابت خرید سمعک واریز شد.این عزیزان دعاگوی شمابودند سپاس

گزارش پرونده دست این دومادر بیمار رابگیریم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این دومادر عزیز مبلغ۱۴میلیون جمع اوری شد که عینا به حساب ایشان جهت هزینه دارو واریز شد.. باتشکر ازهمه ی شماخوبان ایران عزیز

گزارش پرونده نگذاریم این پدرومادر بمیرند

باسلام به استحضار میرساند برای این پدرومادر بیمار مبلغ۱۲میلیون تومان کامل جمع اوری شد وبصورت مساوی بین این دوبیمار جهت مداوای درمان خویش واریزشد. باتشکر ازهمه شما

گزارش پرونده حال این ۲مادر سرطانی خوب نیست

باسلام برای پرونده ۲مادر سرطانی ..به مادر اول۷میلیون پرداخت شد.وبه مادر دوم نیز مبلغ ۳میلیون وپانصد هزارتومان پرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده جراحی مادر بیمار

باسلام برای پرونده این ۲بیمار..به مادر بیمار مبلغ ۵میلیون تومان واریز شد..وبه ببمار هپاتیت نیز مبلغ ۳میلیون جمع آوری وپرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده این پدرومادر سرطانی به کمک نیاز دارند

باسلام به استحضار میرساند برای کمک به این پدر ومادر.. پدر مبلغ کامل شیمی درمانیش جمع اوری شد وپرداخت..وبه این مادر نیز مبلغ۴میلیون تومان پرداخت شد. سپاس

گزارش پرونده نگذاریم این مادر بمیرد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده نگذاریم این مادر بمیرد..مبلغ ۴۵میلیون تومان جمع اوری شد که عینا به حساب این مادر جهت انجام عمل واریز شد.این مادر تابه حال خودنیز۲۵میلیون تومان جمع اوری کرده است.این خانواده دعا گوی تمامی شمامردم عزیزهستند. باتشکر