دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده کمک برای جراحی یک پدر

باسلام احتراما به استحضار می رساند برای کمک به جراحی یک پدر نیازمند مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. مقدمات درمان این پئرنیز ظرف هفته جاری فراهم می شود

گزارش پرونده کمک به بنیامین

باسلام .برای کمک به پرونده بنیامین ملبغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد .به یاری خدا مراحل درمان ایشان پیگیری وتاپایان درکنار ایشان خواهیم بود

گزارش پرونده کمک به یک پدر

برای کمک به این پدر ملبغ ۳میلیون تومان جمع آوری شد که ظرف هفته آتی درمان ایشان آغاز خواهد شد

گزارش پرونده کمک به یک پدر آبرومند/بسته شد

بنام خدا با اطلاع می رساند برای تامین کمک هزینه های درمانی یک پدر آبرومند مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد.

گزارش عملکرد پرونده درمان بیمارنیازمند

باسلام وخداقوت ،احتراما به منظور درمان بیمار نیازمندکه در فراخوان شماره قبل منتشر شد ،مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . ادامه درمان این بیمار نیازمند توسط موسسه وبا پرداخت این مبلغ صورت خواهد گرفت.