دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده “کمک کنید این جوان به زندگی بازگردد”

باسلام وخداقوت به استحضار می رساند بمنظور کمک برای درمان جوان ۲۵ساله ،مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد. مقدمات درمان وجراحی ایشان با هماهنگی پزشک معالج فراهم شد.

گزارش پرونده کمک برای درمان یک پدر

باسلام احتراما به استحضار می رساند بمنظور درمان پدری که دارای بیماری کانسر معده بود ،مبلغ ۶میلیون توامن جمع آوری شد .ایشان تحت عمل جراحی قرار گرفت

گزارش دو پرونده هفته گذشته

باسلام احترما گزارش دو پرونده جهت استحضار تقدیم می گردد ۱-برای کمک به رفع مشکلات دندان یک دختر نیازمند که بعلت بیماری دیابت دچار از دست دادن دندانها شده بود،مبلغ ۶میلیون جمع آوری ودرمان این دختر آغاز شد. ۲-برای کمک به جراحی یک مادر بیمار قلبی مبلغ ۵میلیون توامن جمع آوری واین مادر نیز تحت […]

گزارش پرونده کمک برای جراحی یک پدر

باسلام احتراما به استحضار می رساند برای کمک به جراحی یک پدر نیازمند مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. مقدمات درمان این پئرنیز ظرف هفته جاری فراهم می شود

گزارش پرونده کمک به بنیامین

باسلام .برای کمک به پرونده بنیامین ملبغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد .به یاری خدا مراحل درمان ایشان پیگیری وتاپایان درکنار ایشان خواهیم بود

گزارش پرونده کمک به یک پدر

برای کمک به این پدر ملبغ ۳میلیون تومان جمع آوری شد که ظرف هفته آتی درمان ایشان آغاز خواهد شد

گزارش پرونده کمک به یک پدر آبرومند/بسته شد

بنام خدا با اطلاع می رساند برای تامین کمک هزینه های درمانی یک پدر آبرومند مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد.

گزارش عملکرد پرونده درمان بیمارنیازمند

باسلام وخداقوت ،احتراما به منظور درمان بیمار نیازمندکه در فراخوان شماره قبل منتشر شد ،مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . ادامه درمان این بیمار نیازمند توسط موسسه وبا پرداخت این مبلغ صورت خواهد گرفت.