دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده جان این دختر درخطراست

باسلام وخداقوت به استحضار میرساند برای پرونده دختر یتیم ۳میلیون تومان جمع آوری شد وعینابه حساب ایشان جهت درمان واریز شد..برای این دخترمابقی مبلغ عمل به کمک بستگان خویش کامل جمع آوری شدو هفته ی آتی عمل خودرا انجام می دهد. باتشکرازهمراهی شما

گزارش پرونده این مادر زمین گیر نشود

باسلام واحترام برای پرونده زمین گیر شدن مادر۶۹ ساله با تکرار مکرر سه روز متوالی مبلغ ۲۰ میلیون تومان جمع آوری شد که خوشبختانه عمل این مادر در روزهای آتی انجام می گیرد. باتشکر از همراهی شما

گزارش پرونده درمان قلب مادربیمار

باسلام واحترام برای پرونده درمان قلب مادر بیمار به علت نبود اینترنت متاسفانه مبلغ مورد نظر جمع آوری نشد وفقط ۳ میلیون و۵۰۰ هزار تومان جمع آوری شد که عینا به حساب ایشان واریز شد. باتشکر ازشما

گزارش پرونده حال این مادرخوب نیست

باسلام به استحضار می رساند به لطف خدا وکمک شماعزیزان برای مادر زجرکشیده مبلغ ۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان جمع آوری شدکه عینا به حساب ایشان جهت درمان واریز شد. سپاس

گزارش پرونده درمان دختر معلول

باسلام خدمت مردم عزیز ایران متاسفانه چون لینک کمک بامشکل مواجه شده بود،برای پرونده دختر معلول مبلغ ۳ میلیون تومان جمع آوری شد که عینا جهت درمان به حساب سرپرست خانوار واریز شد. باتشکر ازشما

گزارش پرونده نگذاریم این دخترنابیناشود

با سلام واحترام به استحضار می رساند برای پرونده کمک به دختر جوان و دو پرونده ی دیگر مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری شدکه ۲میلیون به دخترجوان اختصاص داده شد. ۱میلیون به مادر سرطانی و ۱ میلیون نیز به دخترمجرد -پرونده ی دوم پرداخت شد.این سه عزیز دعاگوی خیر تمامی شما خوبان بودند. باتشکرازهمراهی شما […]

گزارش پرونده حال این مادر وخیم است

باسلام به استحضار می رساند برای کمک به مادر جوان مبلغ۸ میلیون تومان جمع آوری شد وعینا به حساب ایشان جهت درمان واریز شد.این مادروخانواده ایشان ازصمیم قلب دعاگوی تمامی شما عزیزان بودند. حال این مادر بعدازانجام عمل درهمین قسمت به اطلاع عموم خواهد رسید. باتشکر

گزارش پرونده کودک ۱۱ ماهه

باسلام وخدا قوت به استحضار می رساندهزینه عمل  کودک ۱۱ ماهه جمع آوری وبه حساب سرپرست خانواده جهت انجام عمل ،طی روزهای آینده واریز شد ومابقی کمک جمع آوری شده نیز به خانمی که مشکل مثانه داشت جهت هزینه دارو تعلق گرفت.این ۲ خانواده دعا گوی تمامی شما عزیزان بودند. اجرهمگی باابا عبدالله الحسین

گزارش پرونده حال این دخترخوب نیست

باسلام وعرض ادب به استحضار می رساند برای پرونده دختر یتیم به علاوه بیمارهای سرطانی مبلغ ۶ میلیون تومان جمع آوری شد که جهت هزینه دارو به حساب هریک از خانواده ها به طور مساوی و بنابه شرایطشان تقسیم شد. باتشکر ازهمراهی شماخوبان

گزارش پرونده جراحی مادر وپسر۹ساله

باسلام وعرض ادب به استحضار می رساند بایاری خدا وکمک شما دوستان در روزهای آتی این مادر عمل را انجام می دهد و بصورت کلی برای داروی پسر ۹ ساله مبلغی فراتراز هزینه ماهیانه جهت هزینه دارو به حساب سرپرست خانوار واریز شد. باتشکر ازهمراهی شما