کانال استودیو مژده
امروز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش پرونده حال این ۲پدروخیم است

باسلام واحترام

باانتشار فراخوان حال این ۲ پدر وخیم است مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد که خوشبختانه بایاری خداوند متعال وکمک شما واقوام ، این پدر توانست آمپول هارا خریداری وتزریق کند، و همچنین به بیمار دوم نیز هزینه چند ماهی دارو ودرمان را به حساب ایشان واریز کردیم.

حال این ۲ پدر خداروشکر روبه بهبود است ودعاگوی تمامی شما مردم خوب ایران عزیز هستند.

سپاس

۱۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش پرونده حال این ۳کودک خوب نیست

باسلام وخداقوت

در گزارش پرونده حال این ۳ کودک خوب نیست،مبلغ ۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان جمع آوری شد وبین این خانواده ها باتوجه به وضعیت بیماریشان تقسیم شد.

باتشکر

۰۷ خرداد ۱۳۹۸

گزارش پرونده نگذاریم این دخترجوان بمیرد

باسلام خدمت تمامی مردم خیر اندیش

ضمن قبولی طاعات وعبادات شما مردم عزیز درگزارش پرونده نگذاریم این دختر جوان بمیرد.. مبلغ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان جمع آوری شدکه دختر ۱۸ ساله باپرداخت ۳۰ میلیون تومان برای عمل دربیمارستان بستری شد و مابقی کمک جمع آوری شده طبق نظر هیئت امنا خیریه نسیم وصال وکسب اجازه ازخیرین عزیز،صرف اطعام خانواده های ایتام ونیازمند درهمین لیالی قدر شد.

خانواده ی این دخترضمن تشکر فراوان درهمین روزهای پربرکت دعا گوی تمامی شما مردم ایران بودند.

باتشکر

(مدیریت خیریه نسیم وصال)

۰۲ خرداد ۱۳۹۸

گزارش پرونده جراحی دختر یتیم

باسلام خدمت شما همراهان گرامی

این دختر جوان که به عمل لاکراسکوپی نیاز داشت، امروز عمل خودرا باموفقیت انجام داد.وحال عمومی ایشان خوب است.این دختر ومادر ایشان دعاگوی تمامی شمادراین ماه عزیز بودند.

باتشکر

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش پرونده دست این مادر ودخترش را بگیریم

باسلام

به حول قوه الهی برای پرونده دست این مادر ودختر یتمیش را بگیریم، مبلغ ۷میلیون و۱۵۰هزار تومان جمع آوری شدوبه حساب این مادر عزیز جهت راه اندازی شغل خانگی برای تامین هزینه خود ودخترش واریز شد.

اجرکم عندالله

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش پرونده حال دخترجوان وخیم است

باسلام خدمت تمامی مردم ایران عزیز

برای پرونده ی بیماری دختر جوان مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع آوری شد وعینا به حساب ایشان جهت کمک به تسویه بیمارستان واریز شد.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش پرونده حلما،کودک ۵ ساله

باسلام

بانهایت تشکر ازتمامی هم وطنان عزیز در پرونده حلما کودک ۵ ساله…  ۱۵ میلیون تومان جمع آوری شدوبه حساب این خانواده جهت انجام مداوای حلماکوچولو واریز شد.

خانواده ی حلما باتماس به این خیریه باتشکر زیادوخوشحالی،دعای گوی تمامی مردم ایران بودند

سپاس بی کران

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش پرونده نگذاریم این جوان بمیرد

باسلام خدمت همراهان همیشگی

مبلغ جمع آوری شده برای پرونده مربوط به جوان ۲۵ ساله ۶میلیون و۵۰۰هزار تومان است.وامروزجهت مداواوتهیه دارو به حساب ایشان واریز شد.

خدا را شاکریم که مبلغ جمع آوری برای این عزیزان بیشتر از مبلغ درخواستی بودوبرای این خانواده توانست دردی را دوا کند و تمامی مردم را دعای خیر کنند.

سپاس

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

گزارش پرونده نگذاریم این ۲کودک بی سرپرست شوند

باسلام واحترام

با یاری خداوند متعال و همراهی شماهم وطنان عزیز برای پرونده نگذاریم این ۲ کودک بی سرپرست شوند مبلغ ۹ میلیون و۶۵۰هزارتومان جمع آوری شد.

خداروشکر با کمک شما عزیزان این پدر از زندان نجات یافت.

باتشکر ازهمراهی تمامی مردم ایران

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

گزارش پرونده کودک ۵ ساله

باسلام واحترام

درگزارش پرونده کودک ۵ ساله وسه عروس نیازمندمبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری شدکه دربین این ۴خانواده بزرگوار تقسیم شد.

خانواده ی این عزیزان دعاگوی تمامی شما خوبان هستند.

سپاس