کانال استودیو مژده
امروز پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۵ دی ۱۳۹۷

گزارش پرونده حال این پدرخوب نیست

باسلام واحترام

برای پرونده حال این پدر خوب نیست..۲مورد اعلام شد…وبرای هرمورد هزینه چندماه دارو و درمان به حساب این دوپدر عزیز واریز شد.

این دوپدر دعاگوی تمامی شماخوبان هستند.

باتشکر

۱۹ دی ۱۳۹۷

گزارش پرونده بینایی رابه این پدرهدیه کنیم

باسلام

درگزارش پرونده بینایی پدر نیازمند مبلغ ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان جمع آوری شد وبه حساب این خانواده جهت کاشت لنز واریز شد.

باتشکر

۱۷ دی ۱۳۹۷

گزارش پرونده تهیه جهیزیه عروس ابرومند

باسلام

برای پرونده جهیزیه عروس ابرومندمبلغ ۴میلیون و۳۰۰ هزار تومان جمع آوری وبه حساب ایشان واریز شد.

باتشکر

۱۱ دی ۱۳۹۷

گزارش پرونده کمک کنیم این کودک نفس بکشد

باسلام واحترام

به استحضار میرساندبرای پرونده کمک کنیم این کودک نفس بکشدهزینه ی چندماه دارو برای این دو بیمار جمع آوری شد.ومبلغ به حساب خانواده این دوکودک پرداخت شد.خانواده ی این دوبیمار دعاگوی شماعزیزان هستند.

باتشکر ازهمراهی شماهم وطنان گرامی

۰۴ دی ۱۳۹۷

گزارش پرونده نگذاریم این مادر بمیرد

باسلام واحترم به استحضار میرسانددرپرونده مادر ۵۸ساله …باتوجه وعنایت همه ی شما خوبان خوشبختانه این مادر توانست عمل موفقیت امیزی انجام دهدودرحال حاضر حال این مادر خیلی خوب ودعاگوی همه ی شماعزیزان است.

مابقی مبلغ جمع آوری شده نیز به خانواده ی ایشان جهت خرید مایحتاج اولیه زندگی واریز شد.باتشکرازهمکاری همه ی شماعزیزان

مبلغ جمع آوری شده ۱۰میلیون و۵۰۰هزارتومان است.

۲۸ آذر ۱۳۹۷

گزارش پرونده جان ۳عضو یک خانواده درخطراست

باسلام واحترام

درانتشار فراخوان بیماری ۳عضو بک خانواده ۴میلیون تومان جمع آوری شد.که برای مداوا به حساب ایشان واریز خواهد شد.

۲۸ آذر ۱۳۹۷

گزارش پرونده پیوند کلیه دختر۲۴ساله

باسلام

برای پیوند دختر ۲۴ ساله باتوجه به انتشار دو فراخوان پی درپی ۷میلیون وپانصد هزار تومان جمع آوری وعینا به حساب این دختر واریز شد.

با تشکر ازهمراهی همه ی عزیزان

۱۹ آذر ۱۳۹۷

گزارش پرونده این پدر نیاز به عمل دارد

باسلام واحترام.

به دنبال فراخوان درج شده جهت عمل فوری این پدر…   ۴میلیون تومان کامل جمع آوری شدوعینا به حساب پزشک ارتوپد جهت مداوای بیمار مورد نظر واریز شد.

۱۴ آذر ۱۳۹۷

گزارش پرونده نگذاریم این دختر نابینا شود

به نام خدا

باسلام واحترام خدمت همراهان گرامی به استحضار می رساند ،برای درمان این دختر یتیم ۶میلیون تومان جمع آوری شدوبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد.بخشی ازهزینه را بیمارستان کم کردو مابقی هزینه را اقوام این دختر جمع آوری کردند.

۰۷ آذر ۱۳۹۷

گزارش پرونده جراحی فاطیما

باسلام واحترام برای جراحی فاطیما و۲مادر دیگر۶میلیون تومان جمع آوری شدکه هزینه ی عمل فاطیما ومادرش پرداخت شدوهزینه ی ۱ماه دارو نیز به مورد دوم پرداخت شد.

فاطیما ازشنیدن جمع شدن پول عمل وبیشترنشدن پارگی شکمش با لبخندش تشکر وشادی را به همه ی شماخوبان هدیه کرد.