دسته: گزارش عملكرد

گزارش پرونده حال این مادر وخیم است

باسلام به استحضار می رساند برای کمک به مادر جوان مبلغ۸ میلیون تومان جمع آوری شد وعینا به حساب ایشان جهت درمان واریز شد.این مادروخانواده ایشان ازصمیم قلب دعاگوی تمامی شما عزیزان بودند. حال این مادر بعدازانجام عمل درهمین قسمت به اطلاع عموم خواهد رسید. باتشکر

گزارش پرونده کودک ۱۱ ماهه

باسلام وخدا قوت به استحضار می رساندهزینه عمل  کودک ۱۱ ماهه جمع آوری وبه حساب سرپرست خانواده جهت انجام عمل ،طی روزهای آینده واریز شد ومابقی کمک جمع آوری شده نیز به خانمی که مشکل مثانه داشت جهت هزینه دارو تعلق گرفت.این ۲ خانواده دعا گوی تمامی شما عزیزان بودند. اجرهمگی باابا عبدالله الحسین

گزارش پرونده حال این دخترخوب نیست

باسلام وعرض ادب به استحضار می رساند برای پرونده دختر یتیم به علاوه بیمارهای سرطانی مبلغ ۶ میلیون تومان جمع آوری شد که جهت هزینه دارو به حساب هریک از خانواده ها به طور مساوی و بنابه شرایطشان تقسیم شد. باتشکر ازهمراهی شماخوبان

گزارش پرونده جراحی مادر وپسر۹ساله

باسلام وعرض ادب به استحضار می رساند بایاری خدا وکمک شما دوستان در روزهای آتی این مادر عمل را انجام می دهد و بصورت کلی برای داروی پسر ۹ ساله مبلغی فراتراز هزینه ماهیانه جهت هزینه دارو به حساب سرپرست خانوار واریز شد. باتشکر ازهمراهی شما

گزارش پرونده خانم بی سرپرست

باسلام به استحضار می رساند برای پرونده خانم بی سرپرست مبلغ ۱۵میلیون و۵۰۰ هزار تومان جمع آوری شد.وعینا به حساب ایشان جهت انجام عمل واریز شد، این خانم عمل خود را باموفقیت انجام داده است. سپاس ازهمراهی تمامی شماخیرین

گزارش پرونده نگذاریم این پسرجوان فلج شود

باسلام واحترام خدمت شما بزرگواران به استحضار می رساند برای پرونده نگذاریم این پسر جوان فلج شد مبلغ ۷ میلیون تومان جمع آوری شد و عینا به حساب سرپرست خانوار جهت مراحل درمانی پسرجوانش واریز شد،این خانواده دعا گوی تمامی شماعزیزان بودند. باتشکر ازهمراهی شما خوبان

گزارش پرونده درد این ۲ خانواده را تسکین دهیم

باسلام واحترام به استحضار می رساند برای پرونده دوخانواده نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری و در بین خانواده ها تقسیم شد. باتشکرازهمراهی شما

گزارش پرونده درمان قلب کودک ۱۳ ساله

باسلام وخداقوت خدمت یکایک شما سروران گرامی به استحضار می رساند برای پرونده قلب این کودک مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری و عینا به حساب این خانواده جهت درمان و خرید دارو برای این کودک واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده جراحی کودک۱۱ ماهه وجهیزیه

باسلام واحترام به استحضار می رساندبرای پرونده کودک ۱۱ ماهه و۳ نوعروس مبلغ ۲میلیون وپانصد هزار تومان جمع آوری شد. برای ۳ نوعروس نفری ۵۰۰ هزار تومان واریز شد. برای کودک ۱۱ ماهه نیز۱ میلیون تومان واریز شد..لازم به ذکر است این کودک با کمک از خیرین عمل خودرا با موفقیت انجام داد و حالش […]

گزارش پرونده نگذاریم این مادر نابینا شود

باسلام به استحضار می رساندبرای پرونده نگذاریم این مادر نابینا شود مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری شد و به حساب این مادر جهت انجام عمل واریز شد. باتشکر ازهمراهی همیشگی شما مردم عزیز ایران