کانال استودیو مژده
امروز دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

گزارش پرونده جراحی قلب دختر ۱۲ساله

باسلام وخداقوت احترامابه اطلاغ می رساند برای کمک به این دختر مبلغ ۸میلیون تومان جمع آوری شد. این دختر تحت عمل جراحی قرار گرفت والحمدلله حال ایشان هم مساعد است

۲۴ بهمن ۱۳۹۵

گزارش پرونده دو کودک معلول

باسلام وخدا قوت احترامابه استحضار می رساند برای کمک به این دو عزیز مبلغ ۳میلیون تومان جمع آوری که برای درمان این دو کودک صرف خواهد شد.

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

گزارش پرونده جراحی پسر یتیم

باسلام وخداقوت

احتراما به استحضار می رساند پس از انتشار این فراخوان ،مبلغ ۱۵میلیون تومان برای کمک به این جوان جمع آوری شد ،این مبلغ صرف خرید پلاتین و سایر موارد درمانی ایشان خواهد شد.مقدمات وهماهنگی خرید از طریق خانواده ایشان بعمل آمده است

۰۵ بهمن ۱۳۹۵

گزارش عملکرد پرونده کمک به پسرجوان

باسلام

به اطلاع می رساند برای پرونده کمک به جراحی پای پسر جوان مبلغ ۱۵میلیون تومان جمع اوری شد.درمان این جوان آغاز شده است

۲۶ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای جراحی مادر

باسلام احتراما به استحضار می رساند بدنبال انتشارفراخوان کمک برای جراحی یک مادر نیازمند جراحی کیسه صفرا مبلغ چهارمیلیون تومان جمع آوری واین مبلغ صرف هزنیه درمان وجراحی این مادرشد

۲۱ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای جراحی مادر دو کودک

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی مادر دو کودک که برای جلوگیری از فلج شدن او مبلغ ۴۰میلیون تومان نیاز است .به یاری شما تاکنون مبلغ ۱۲میلیون تومان جمع آوری شد وتلاش برای افزایش کمک از طق مخنلف ادامه داد. این مادر در هفته آتی تحت جراحی قرار خواهد گرفت

۱۴ دی ۱۳۹۵

گزارش عملکرد کمک به دو دختر نیازمند

باسلام وخداقوت

برای کمک به دو دختر نیازمند به یاری شما خوبان مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد .از این مبلغ ۳میلیون تومان صرف خرید سمعک یکی از دختران و مابقی نیز صرف هزینه جراحی دختر نیاز به درمان بیماری چشم شد.

۱۰ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده جراحی دختر ۴ماهه

باسلام وخداقوت

بمنظور کمک برای جراحی کودک ۴ماهه تاکنون مبلغ ۱۲میلیون تومان جمع آوری شده است ،مابقی هم انشااله از مازادکمک های احتمالی تامین خواهد شد

سپاس که به فکر نیازمندان هستید

۲۸ آذر ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای زنده ماندن مادر دو کودک

باسلام وخداقوت-بدنبال انتشار فراخوان کمک برای زنده ماندن مادر دو کودک ،به یاری خدا وهمراهی شما خوبان توانستیم مبلغ ۱۵میلیون تومان برای این مادر عزیز جمع اوری کنیم .به استحضار می رساند درمان این مادر آغاز شده است وتاکنون مبلغ ۸میلیون تومان به حسابشان واریز شده ودرمان ایشان به کمک این موسسه ادامه خواهد داشت

۲۰ آذر ۱۳۹۵

گزارش پرونده تامین جهیزیه برای ۸دختر نیازمند

باسلام وخداقوت

بدنبال انتشار فراخوان کمک هزینه تامین جهیزیه برای ۸دختر نیازمند ،به استحضار می رساند برای این پرونده مبلغ ۸میلیون تومان جمع آوری شد که به هرکدام از این دختران محترم مبلغ یک میلیون تومان کمک هزینه اهدا شد