کانال استودیو مژده
امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۱۴ اسفند ۱۳۹۵

گزارش عملکرد پرونده درمان بیمارنیازمند

باسلام وخداقوت ،احتراما به منظور درمان بیمار نیازمندکه در فراخوان شماره قبل منتشر شد ،مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . ادامه درمان این بیمار نیازمند توسط موسسه وبا پرداخت این مبلغ صورت خواهد گرفت.