امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۶ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای جراحی مادر

باسلام احتراما به استحضار می رساند بدنبال انتشارفراخوان کمک برای جراحی یک مادر نیازمند جراحی کیسه صفرا مبلغ چهارمیلیون تومان جمع آوری واین مبلغ صرف هزنیه درمان وجراحی این مادرشد

۲۱ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای جراحی مادر دو کودک

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی مادر دو کودک که برای جلوگیری از فلج شدن او مبلغ ۴۰میلیون تومان نیاز است .به یاری شما تاکنون مبلغ ۱۲میلیون تومان جمع آوری شد وتلاش برای افزایش کمک از طق مخنلف ادامه داد. این مادر در هفته آتی تحت جراحی قرار خواهد گرفت

۱۴ دی ۱۳۹۵

گزارش عملکرد کمک به دو دختر نیازمند

باسلام وخداقوت

برای کمک به دو دختر نیازمند به یاری شما خوبان مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد .از این مبلغ ۳میلیون تومان صرف خرید سمعک یکی از دختران و مابقی نیز صرف هزینه جراحی دختر نیاز به درمان بیماری چشم شد.

۱۰ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده جراحی دختر ۴ماهه

باسلام وخداقوت

بمنظور کمک برای جراحی کودک ۴ماهه تاکنون مبلغ ۱۲میلیون تومان جمع آوری شده است ،مابقی هم انشااله از مازادکمک های احتمالی تامین خواهد شد

سپاس که به فکر نیازمندان هستید

۲۸ آذر ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای زنده ماندن مادر دو کودک

باسلام وخداقوت-بدنبال انتشار فراخوان کمک برای زنده ماندن مادر دو کودک ،به یاری خدا وهمراهی شما خوبان توانستیم مبلغ ۱۵میلیون تومان برای این مادر عزیز جمع اوری کنیم .به استحضار می رساند درمان این مادر آغاز شده است وتاکنون مبلغ ۸میلیون تومان به حسابشان واریز شده ودرمان ایشان به کمک این موسسه ادامه خواهد داشت

۲۰ آذر ۱۳۹۵

گزارش پرونده تامین جهیزیه برای ۸دختر نیازمند

باسلام وخداقوت

بدنبال انتشار فراخوان کمک هزینه تامین جهیزیه برای ۸دختر نیازمند ،به استحضار می رساند برای این پرونده مبلغ ۸میلیون تومان جمع آوری شد که به هرکدام از این دختران محترم مبلغ یک میلیون تومان کمک هزینه اهدا شد

۱۳ آذر ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک به کودک سرطانی

باسلام وخداقوت

پس از انتشار فراخوان کمک برای تامین هزینه های درمانی یک کودک سرطانی ،به یاری خدا وکمک شما خوبان مبلغ ۸میلیون تومان جمع آوری شد که از ماه جاری هزینه های درمانی این کودک بصورت مستمر از این مبلغ تا پایان درمان پرداخت خواهد شد

۰۱ آذر ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک به نوجوان معلول

سلام وخداقوت

هفته گذشته فراخوان کمک برای تامین هزینه های ماهیانه درمان یک نوجوان معلول منتشر شد که به حول وقوه الهی ویاری شما خوبان مبلغ ۶۰میلیون ریال جمع آوری شد که با این مبلغ هزینه درمانی این نوجوان به مدت دوسال پرداخت خواهد شد

۲۳ آبان ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای نفس کشیدن یک جوان

سلام وحداقوت به استحضار می رساند بدنبال انتشار فراخوان کمک برای نفس کشیدن یک جوان ،به همت شما خوبان مبلغ ۵میلیون وپانصد هزارتومان جمع آوری شد درحال حاضر ایشان به بیمارستان معرفی وظرف روزهای آتی جراحی خواهد شد

۱۱ آبان ۱۳۹۵

گزارش پرونده پدرنیازمند

باسلام

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای درمان بیماری یک پدرنیازمند مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد . پرداخت هزینه های ماهیانه درمان این پدر ازماه جاری آغاز شده است