کانال استودیو مژده
امروز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده اخیر

پس از انتشار دو فراخوان کمک در سایت موسسه ،گزارش مبالغ جمع آوری شده جهت استحضار منتشر می شود

برای کمک به یک بیمار نارسایی قلبی مبلغ سه میلیون تومان جمع اوری شد و عینا در حساب ایشان جهت پیگیری درمان واریز گردید

برای کمک به درمان یک پدر بیمار که بدلیل وجود توده در پای چپ او به جراحی نیاز پیدا کرده بود مبلغ ۴تومان جمع آوری شد .این ملبغ به حساب ایشان واریزگردید.

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده پدر ام اس

برای کمک به بهبود وضعیت زندگی یک پدر بیمار ام اس مبلغ ۳/۵میلیون تومان جمع آوری که عینا به حسابشان واریز گردید.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

گزارش درمان کودک فلج

برای درمان یک کودک فلج فراخوانی منتشر شد که توانستیم برای کمک به این کودک مبلغ ۴میلیون تومان تامین کنیم .این کودک به زودی تحت جراحی قرار گرفته وهزینه فوق مستقیما به حساب مرکز درمانی واریز می شود

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده درمان یک کودک ۶ساله

در راستای درمان یک کودک ۶ساله که به بیماری قلبی مبتلا شد توانستیم مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری کنیم. این ملبغ به صورت ماهیانه صرف هزینه درمان این کودک خواهد شد. پرونده درمان تشکیل و اولین پرداختی نیز به حساب پدر ایشان واریز شد.

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده پدر نیازند را دریابید

برای تامین کمک هزینه یک پدر نیازمند فراخوانی منتشر شد که در راستای تامین هزینه درمان فک ودهان این پدر مبلغ ۱/۵میلیون تومان جمع آوری و برای درمان این پدر عینا واریز شد

۱۸ دی ۱۳۹۶

گزارش عملکرد پرونده سه بیمارنیازمند

برای تامین کمک هزینه درمان سه بیمار نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . برای دو نفر دارای مشکل شنوایی هرکدام مبلغ ۲میلیون تومان جهت خرید سمعک و برای بیمار چشم نیز مبلغ ۲مییلون تومان جهت جراحی واریز شد.

۱۸ دی ۱۳۹۶

گزارش پرونده سه بیمار نیازمند

برای تامین کمک هزینه درمان سه بیمار نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . برای دو نفر دارای مشکل شنوایی هرکدام مبلغ ۲میلیون تومان جهت خرید سمعک و برای بیمار چشم نیز مبلغ ۲مییلون تومان جهت جراحی واریز شد.

۱۲ دی ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک به درمان نان آور خانواده

برای کمک به جراحی دست یک جوان سرپرست خانواده توانستیم مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری کنیم که عینا به حساب ایشان واریز شد

۰۲ دی ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده اخیر

بدنبال انتشار دو فراخوان آخر ،مبالغی را برای حل مشکلات اعلام شده جمع آوری نمودیم که گزارش آن جهت اطلاع تقدیم می گردد:

۱-برای تامین جهیزیه سه نوعروس نیازمند ویتیم توانستیم مبلغ ۵میلیون توامن جمع آوری کنیم که به نسبت بعنوان کمک هزینه تامین جهیزیه به حساب آنان واریز شد.

۲- برای کمک به خانواده های نیازمند برای شب یلدا مبلغ سه میلیون تومان جمع آوری شد که عینا با کمک دیگر دوستان صرف خرید مایحتاج و بسته های غذایی برای چندین خانواده نیازمند شد.

 

۲۷ آذر ۱۳۹۶

گزارش ۴پرونده اخیر

احتراما به اطلاع می رساند بدنبال فراخوان های منتشر شده کمکهایی از سویی همراهان این موسسه صورت گرفت که گزارش مبالغ جمع آوری شده ذیلا تقدیم می گردد/

۱-برای جراحی یک خانم ۳۳ساله محتاج که مبلغ ۲ میلیون تومان احتیاج بود که مبلغ۳۵۰۰جمع آور شد . مبلغ هزینه های جراحی ۲میلیون تومان پرداخت ومابقی صرف بیماران موردی ونیازمندان مراجعه کننده  شد.

۲-برای کمک به جراحی چشم یک دختر نابینا مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری کع عینا صرف هزینه های درمانی ایشان شد.

۳-برای کمک هزینه درمان سه بیمار سرطانی مبلغ ۴میلیون توامن جمع اوری که تمام مبلغ به حساب آنان واریز شد.

۴-برای خرید دستگاه تنفسی برای یک مادر خردسال ۲میلیون جمع آوری شد که به حساب وی واریز گردید.