کانال استودیو مژده
امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

گزارش پرونده درمان کودک سه ساله

باسلام -احترما به استحضار می رساند بمنظور کمک برای درمان کودک سه ساله که مشکل کلیوی داشت .مبلغ ۷میلیون ودویست هزار تومان جمع آوری شد . این ملبغ جهت درمان این کودک هزینه می شود.

۰۸ خرداد ۱۳۹۷

گزارش پرونده رهایی نان آور یک خانواده

باسلام

احتراما به استحضار می رساند پس از انتشار فراخوان رهایی نان آور یک خانواده توانستیم مبلغ ۱۰میلیون و یکصدهزارتومان جمع آوری نماییم .این مبلغ عینا به حساب خانواده محترم جهت پیگیری آزادی این سرپرست خانواده واریز شد.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش پرونده رومینا

باسلام و احترام خدمت شما مردم خوب ،همراهان دلسوز و عزیزخیریه نسیم وصال . برخود لازم دیدیم قبل از ارایه گزارش مراتب تقدیر وقدردانی خانواده رومینا را بخاطر همدلی ستودنی اتان اعلام نمایم .”پدر رومینا در گفتو با مدیر خیریه گفت : زبان من قاصر است که بتوانم از لطف وعنایت ههمه شما خوبان قدردانی نمایم .وی ادامه داد: برای جمع آوری این مبلغ همه درب ها را زدم از فرمانداری واستانداری گرفته تا کمیته وبهزیستی وهلال احمر ،اما کسی جوابم را نداد. اما شما خوبان وخیریه نسیم وصال به خوبی پاسخ ما را دادید. اجرتان با حضرت ابا عبدالله.”

گزارش پرونده:

در فراخوان اول مبلغ ۵۲میلیون تومان جمع آوری شد.

در فراخون دوم(روز پنجشنبه) مبلغ ۱۳میلیون تومان جمع آوری شد.

کل مبلغ جمع آوری شده توسط موسسه خیریه نسیم وصال ۶۵میلیون تومان

دوستان وآشنایان رومینا هم مبلغ ۲۰مییلون تومان جمع آوری کردند.

چون قرار بود امروزشنبه مبلغ ۹۰مییلون تومان برای شروع فوری درمان به حساب بیمارستان واریز شود .این مبلغ امروز شنبه طی حواله شماره ۶۶۹۶۰۰به حساب ایشان واریز شد.

اجر همه شما با ابا عبدالله الحسین

مدیر خیریه نسیم وصال

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش کمک به دو بیمار نیازمند

برای کمک به دو بیمار نیازمند که فراخوان آن روز گذشته منتشر شد مبلغ ۲مییلون و۷۰۰هزار تومان جمع اوری شد که عینا دراختیار آنان قرار خواهد گرفت.

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

گزارش پرونده درمان فوری سه بیمار سرطانی

با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند به دنبال فرخوان منتشره برای جمع آوری کمک فوری برای درمان سه عضو سرطانی یک خانواده ،به یاری خداو همراهی ومهربانی شما خوبان توانستیم مبلغ ۲۳میلیون وچهارصد هزارتومان جمع آوری نماییم . عین مبلغ طی حواله ای از بانک ملت برای درمان این خانواده در اختیارشان قرار گرفت.

۱۱ فروردین ۱۳۹۷

گزارش دوپرونده پایانی سال

باسلام

احتراما گزارش وضعیت دو پرونده پایانی سال جهت استحضار ارایه می شود:

۱-برای کمک به درمان یک مادر و پسر نیازمند به درمان مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری شد .برای درمان فوری پسر مبلغ ۲میلیون تومان واریز شد . مادر بیمارش هم در پایان تعطیلات تحت درمان قرارخواهد گرفت و این مبلغ صرف هزینه های درمانی ایشان خواهد شد.

۲-بمنظور کمک به درمان یک مادر نیازمند توانستیم مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری کنیم .پس از پایان تعطیلات این مبلغ جهت درمان این دو مادر به حسابشان واریز خواهد شد

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده اخیر

پس از انتشار دو فراخوان کمک در سایت موسسه ،گزارش مبالغ جمع آوری شده جهت استحضار منتشر می شود

برای کمک به یک بیمار نارسایی قلبی مبلغ سه میلیون تومان جمع اوری شد و عینا در حساب ایشان جهت پیگیری درمان واریز گردید

برای کمک به درمان یک پدر بیمار که بدلیل وجود توده در پای چپ او به جراحی نیاز پیدا کرده بود مبلغ ۴تومان جمع آوری شد .این ملبغ به حساب ایشان واریزگردید.

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده پدر ام اس

برای کمک به بهبود وضعیت زندگی یک پدر بیمار ام اس مبلغ ۳/۵میلیون تومان جمع آوری که عینا به حسابشان واریز گردید.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

گزارش درمان کودک فلج

برای درمان یک کودک فلج فراخوانی منتشر شد که توانستیم برای کمک به این کودک مبلغ ۴میلیون تومان تامین کنیم .این کودک به زودی تحت جراحی قرار گرفته وهزینه فوق مستقیما به حساب مرکز درمانی واریز می شود

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

گزارش پرونده درمان یک کودک ۶ساله

در راستای درمان یک کودک ۶ساله که به بیماری قلبی مبتلا شد توانستیم مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری کنیم. این ملبغ به صورت ماهیانه صرف هزینه درمان این کودک خواهد شد. پرونده درمان تشکیل و اولین پرداختی نیز به حساب پدر ایشان واریز شد.