کانال استودیو مژده
امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۱۴ آبان ۱۳۹۶

گزارش پرونده محمدرضا

باسلام احترامابه اطلاع می رساند بمنظور کمک به بازگرداندن محمدرضا به زندگی مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. هفته جاری اولین جراحی ایشان صورت می گیرد واین مبلغ به حساب مرکز درمانی واریز وصرف هزینه جراحی وی خواهد شد

۲۵ مهر ۱۳۹۶

گزارش پرونده جراحی دختر نیازمند

باسلام احتراما به اطلاع می رساند بدنبال انتشار فراخوان برای کمک به تامین هزینه های درمانی جراحی  دختر نیازمند مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد. مبلغ فوق فردا برای شروع درمان به حساب ایشان واریز خواهد شد

۱۷ مهر ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک به درمان مادر

هفته گذشته فراخوان کمکی برای درمان یک مادر که دوفرزند یتیم تحت تکفلش قرار داشت منتشر شد . به یاری خدا وکمک شما خوبان توانستیم مبلغ هفت میلون پانصد  هزار تومان جمع آوری وبا این مبلغ مشکل این مادر وخانواده اش را مرتفع نماییم

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده کمک به یک مادر و نان آور خانواده

با سلام گزارش دو پرونده ( کمک برای تامین هرینه های درمانی یک مادر /کمک کنیم نان آور خانواده به زندگی برگردد) ذیلا تقدیم می گردد

بمنظور کمک برای پرونده هزینه های درمانی یک مادر مبلغ ۳میلیون تومان جمع آوری شد وماهیانه به  مدت ۶ماه وهرماه ۵۰۰هزار تومان وی پرداخت می گردد .

برای کمک به یک نان آور خانواده توانستیم مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری کنیم که عینا به حساب مکز درمانی این فرد واریز شد.

۰۶ شهریور ۱۳۹۶

گزارش پرونده تامین هزینه پیوند کلیه کودک ۹ساله

بنام خدا

بدنبال انتشار فراخوان برای تامین کمک  هزینه پیوند کلیه یک کودک ۹ساله ،توانستیم مبلغ ۸مییلون تومان برای این مورد جمع آوری نماییم . این مبلغ همکنون در اختیار این بیمار قرار گرفته و قراراست پس از تامین مابقی هزینه تحت عمل جراحی قرار گیرد.

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

گزارش کمک به رفع مشکلات یک دختر یتیم

باسلاو دعای خیر احتراما به استحضا می رساند در راستای کمک به یک دختر یتیم که فراخوان آن تحت عنوان “دست دختر یتیم را بگیریم “منتشر شد ،به یاری خدا وکمک شما خوبان توانستیم مبلغ ۸میلیون تومان جمع آوری و وامهای معوق این عزیز را تسویه حساب نماییم

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک برای درمان بینایی یک مادر

باسلام وخدا قوت احتراما به استحضار می رساند بدنبال انتشار فراخوان کمک برای درمان بینایی یک مادر ،به یاری خدا وکمک شما خوبان توانستیم هزینه درمان این مادر رابه مدت ۱۲ماه از قرار هرماه ۷۰۰هزارتومان جمعا به مبلغ ۸۴میلیون ریال تامین نماییم. این مبلغ از ماه جاری پرداخت خواهد شد.

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

گزارش کامل پرونده ترخیص یک خردسال

پدر این نوزاد با ارایه مدارکی به این موسسه که شامل تصویری از پرونده پزشکی بیمار بود که بیانگر انجام عمل جراحی وبدهی ۴/۲۰۰تومانی به بیمارستان بود در تاریخ ۱/۵/۹۶ با معرفی از دفتر نماینده استان در مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت مالی مراجعه نمود.

این موسسه در تاریخ ۳/۵/۹۶که هنوز بیمار در بیمارستان بستری بود مبادرت به انتشار فراخوان کمک به ترخیص نمود.

در تاریخ ۷/۶/۹۶از بیمارستان با دفتر موسسه تماس برقرار واعلام شد که بیمار از بیمارستان ترخیص و مبلغ بدهی باقیمانده ایشان ۱۲۰۰تومان می باشد .

علی ای حال پدر بیمار با قرض از اقوام و به امید موسسه مبادرت به ترخیص بیمار نموده وموسسه نیز مبلغ جمع آوری شده را بمنظور پرداخت بدهی ایشان به بیمارستان و همچنین قرض گرفته شده به ایشان پرداخت خواهد کرد.

۰۳ مرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده تامین جهیزیه ۴نوعروس

بدنبال انتشار فراخوان برای تامین کمک هزینه جهیزیه برای ۴نوعروس نیازمند ،مبلغ ۴میلیون تومان جمع اوری وبه هرکدام از آنان مبلغ یک میلیون تومان هدیه داده شد

۲۹ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده جراحی دختر نیازمند

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی غده رحم یک دختر نیازمند ساکن شهرستان آمل مبلغ ۷میلیون وپانصد هزارتومان جمع آوری شد. نامبرده در بیمارستان خصوصی مهرگان بستری و شنبه هفته آتی توسط دکترمیرحسینی  تحت عمل جراحی قرار خواهدگرفت