کانال استودیو مژده
امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده کمک به یک مادر و نان آور خانواده

با سلام گزارش دو پرونده ( کمک برای تامین هرینه های درمانی یک مادر /کمک کنیم نان آور خانواده به زندگی برگردد) ذیلا تقدیم می گردد

بمنظور کمک برای پرونده هزینه های درمانی یک مادر مبلغ ۳میلیون تومان جمع آوری شد وماهیانه به  مدت ۶ماه وهرماه ۵۰۰هزار تومان وی پرداخت می گردد .

برای کمک به یک نان آور خانواده توانستیم مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری کنیم که عینا به حساب مکز درمانی این فرد واریز شد.

۰۶ شهریور ۱۳۹۶

گزارش پرونده تامین هزینه پیوند کلیه کودک ۹ساله

بنام خدا

بدنبال انتشار فراخوان برای تامین کمک  هزینه پیوند کلیه یک کودک ۹ساله ،توانستیم مبلغ ۸مییلون تومان برای این مورد جمع آوری نماییم . این مبلغ همکنون در اختیار این بیمار قرار گرفته و قراراست پس از تامین مابقی هزینه تحت عمل جراحی قرار گیرد.

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

گزارش کمک به رفع مشکلات یک دختر یتیم

باسلاو دعای خیر احتراما به استحضا می رساند در راستای کمک به یک دختر یتیم که فراخوان آن تحت عنوان “دست دختر یتیم را بگیریم “منتشر شد ،به یاری خدا وکمک شما خوبان توانستیم مبلغ ۸میلیون تومان جمع آوری و وامهای معوق این عزیز را تسویه حساب نماییم

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک برای درمان بینایی یک مادر

باسلام وخدا قوت احتراما به استحضار می رساند بدنبال انتشار فراخوان کمک برای درمان بینایی یک مادر ،به یاری خدا وکمک شما خوبان توانستیم هزینه درمان این مادر رابه مدت ۱۲ماه از قرار هرماه ۷۰۰هزارتومان جمعا به مبلغ ۸۴میلیون ریال تامین نماییم. این مبلغ از ماه جاری پرداخت خواهد شد.

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

گزارش کامل پرونده ترخیص یک خردسال

پدر این نوزاد با ارایه مدارکی به این موسسه که شامل تصویری از پرونده پزشکی بیمار بود که بیانگر انجام عمل جراحی وبدهی ۴/۲۰۰تومانی به بیمارستان بود در تاریخ ۱/۵/۹۶ با معرفی از دفتر نماینده استان در مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت مالی مراجعه نمود.

این موسسه در تاریخ ۳/۵/۹۶که هنوز بیمار در بیمارستان بستری بود مبادرت به انتشار فراخوان کمک به ترخیص نمود.

در تاریخ ۷/۶/۹۶از بیمارستان با دفتر موسسه تماس برقرار واعلام شد که بیمار از بیمارستان ترخیص و مبلغ بدهی باقیمانده ایشان ۱۲۰۰تومان می باشد .

علی ای حال پدر بیمار با قرض از اقوام و به امید موسسه مبادرت به ترخیص بیمار نموده وموسسه نیز مبلغ جمع آوری شده را بمنظور پرداخت بدهی ایشان به بیمارستان و همچنین قرض گرفته شده به ایشان پرداخت خواهد کرد.

۰۳ مرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده تامین جهیزیه ۴نوعروس

بدنبال انتشار فراخوان برای تامین کمک هزینه جهیزیه برای ۴نوعروس نیازمند ،مبلغ ۴میلیون تومان جمع اوری وبه هرکدام از آنان مبلغ یک میلیون تومان هدیه داده شد

۲۹ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده جراحی دختر نیازمند

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی غده رحم یک دختر نیازمند ساکن شهرستان آمل مبلغ ۷میلیون وپانصد هزارتومان جمع آوری شد. نامبرده در بیمارستان خصوصی مهرگان بستری و شنبه هفته آتی توسط دکترمیرحسینی  تحت عمل جراحی قرار خواهدگرفت

۲۳ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده “کمک کنیم سپیده نابینا نشود”

بدنبال انتشار فراخوان برای کمک یه جراحی چشم “سپیده” به یاری شما مبلغ ۶میلیونتومان جمع آوری شد. این دختر خانم به بیمارستان معرفی ودر حال حاضر مقدمات جراحی ایشان فراهم شده  وظرف یکی دو روز اخیر تحت جراحی قرار خواهد گرفت.

۱۶ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده رفع مشکل شنوایی یک پدر نیازمند

باسلام

احتراما به استحضار می رساند به منظور کمک برای خرید سمعک جهت رفع مشکل شنوایی یک پدر نیازمند که فراخوان آن هفته گذشته منتشر شد مبلغ ۵میلیون جمع آوری شد . ابتدای هفته آتی مقدمات خرید سمعک وتحویل به ایشان فراهم خواهد شد

۰۲ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده درمان دختر یتیم

باسلام وخداقوت و آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما خوبان – احتراما به استحضار میرساند پس از انتشار فراخوان کمک برای تامین هزینه های درمانی یک دختر یتیم ،به یاری خداوند وهمت شما عزیزان ،مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع آوری شد . این مبلغ از ابتدای هفته جاری صرف هزینه های درمانی این دختر وسایر نیازمندی های این خانواده عزیز خواهد شد .

باسپاس – خیریه نسیم وصال