کانال استودیو مژده
امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۲۹ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده جراحی دختر نیازمند

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی غده رحم یک دختر نیازمند ساکن شهرستان آمل مبلغ ۷میلیون وپانصد هزارتومان جمع آوری شد. نامبرده در بیمارستان خصوصی مهرگان بستری و شنبه هفته آتی توسط دکترمیرحسینی  تحت عمل جراحی قرار خواهدگرفت

۲۳ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده “کمک کنیم سپیده نابینا نشود”

بدنبال انتشار فراخوان برای کمک یه جراحی چشم “سپیده” به یاری شما مبلغ ۶میلیونتومان جمع آوری شد. این دختر خانم به بیمارستان معرفی ودر حال حاضر مقدمات جراحی ایشان فراهم شده  وظرف یکی دو روز اخیر تحت جراحی قرار خواهد گرفت.

۱۶ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده رفع مشکل شنوایی یک پدر نیازمند

باسلام

احتراما به استحضار می رساند به منظور کمک برای خرید سمعک جهت رفع مشکل شنوایی یک پدر نیازمند که فراخوان آن هفته گذشته منتشر شد مبلغ ۵میلیون جمع آوری شد . ابتدای هفته آتی مقدمات خرید سمعک وتحویل به ایشان فراهم خواهد شد

۰۲ تیر ۱۳۹۶

گزارش پرونده درمان دختر یتیم

باسلام وخداقوت و آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما خوبان – احتراما به استحضار میرساند پس از انتشار فراخوان کمک برای تامین هزینه های درمانی یک دختر یتیم ،به یاری خداوند وهمت شما عزیزان ،مبلغ ۱۰میلیون تومان جمع آوری شد . این مبلغ از ابتدای هفته جاری صرف هزینه های درمانی این دختر وسایر نیازمندی های این خانواده عزیز خواهد شد .

باسپاس – خیریه نسیم وصال

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده جراحی مادر

باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات شما خوبان -احتراما به استحضار می رساند به منظور کمک به جراحی ستون فقرات مورد یاد شده در فراخوان “کمک فوری برای جراحی یک مادر نیازمد ” توانستیم مبلغ ۱۲میلیون تومان جمع نماییم . بخشی از مبلغ فوق مقدمتا در اختیار خانواده ایشان بمنظور خید تجهیزات مورد نیاز پزشکی قرار گرفت و بزودی این بنده خدا تحت جراحی قرار می گیرند.

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده سایدا

باسلام احتراما به استحضار می رساند بدنبال انتشار فراخوان برای کمک به راه رفتن سایدا کوچولو توانستیم به کمک شما مبلغ ۵میلین تومان جمع آوری کنیم.مقدمات جراحی ودرمان این دختر کوچولو فراهم شد.

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک برای جراحی نان آور خانواده

باسلام وخداقوت احتراما به استحار می رساند بمنظور جراحی یک نان آور خانواده مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد . ازاین مبلغ ۲میلیون برای تسویه هزینه های درمانی اختصاص داده د ومبلغ ۳میلیون هم برای جراحی این فرد هزینه می شود.

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده “کمک کنید این جوان به زندگی بازگردد”

باسلام وخداقوت به استحضار می رساند بمنظور کمک برای درمان جوان ۲۵ساله ،مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد. مقدمات درمان وجراحی ایشان با هماهنگی پزشک معالج فراهم شد.

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک برای درمان یک پدر

باسلام

احتراما به استحضار می رساند بمنظور درمان پدری که دارای بیماری کانسر معده بود ،مبلغ ۶میلیون توامن جمع آوری شد .ایشان تحت عمل جراحی قرار گرفت

۰۷ خرداد ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده هفته گذشته

باسلام

احترما گزارش دو پرونده جهت استحضار تقدیم می گردد

۱-برای کمک به رفع مشکلات دندان یک دختر نیازمند که بعلت بیماری دیابت دچار از دست دادن دندانها شده بود،مبلغ ۶میلیون جمع آوری ودرمان این دختر آغاز شد.

۲-برای کمک به جراحی یک مادر بیمار قلبی مبلغ ۵میلیون توامن جمع آوری واین مادر نیز تحت درمان قرار گرفت.