کانال استودیو مژده
امروز جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

آرشیو دسته ‘گزارش عملكرد’

۱۸ دی ۱۳۹۶

گزارش عملکرد پرونده سه بیمارنیازمند

برای تامین کمک هزینه درمان سه بیمار نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . برای دو نفر دارای مشکل شنوایی هرکدام مبلغ ۲میلیون تومان جهت خرید سمعک و برای بیمار چشم نیز مبلغ ۲مییلون تومان جهت جراحی واریز شد.

۱۸ دی ۱۳۹۶

گزارش پرونده سه بیمار نیازمند

برای تامین کمک هزینه درمان سه بیمار نیازمند مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری شد . برای دو نفر دارای مشکل شنوایی هرکدام مبلغ ۲میلیون تومان جهت خرید سمعک و برای بیمار چشم نیز مبلغ ۲مییلون تومان جهت جراحی واریز شد.

۱۲ دی ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک به درمان نان آور خانواده

برای کمک به جراحی دست یک جوان سرپرست خانواده توانستیم مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری کنیم که عینا به حساب ایشان واریز شد

۰۲ دی ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده اخیر

بدنبال انتشار دو فراخوان آخر ،مبالغی را برای حل مشکلات اعلام شده جمع آوری نمودیم که گزارش آن جهت اطلاع تقدیم می گردد:

۱-برای تامین جهیزیه سه نوعروس نیازمند ویتیم توانستیم مبلغ ۵میلیون توامن جمع آوری کنیم که به نسبت بعنوان کمک هزینه تامین جهیزیه به حساب آنان واریز شد.

۲- برای کمک به خانواده های نیازمند برای شب یلدا مبلغ سه میلیون تومان جمع آوری شد که عینا با کمک دیگر دوستان صرف خرید مایحتاج و بسته های غذایی برای چندین خانواده نیازمند شد.

 

۲۷ آذر ۱۳۹۶

گزارش ۴پرونده اخیر

احتراما به اطلاع می رساند بدنبال فراخوان های منتشر شده کمکهایی از سویی همراهان این موسسه صورت گرفت که گزارش مبالغ جمع آوری شده ذیلا تقدیم می گردد/

۱-برای جراحی یک خانم ۳۳ساله محتاج که مبلغ ۲ میلیون تومان احتیاج بود که مبلغ۳۵۰۰جمع آور شد . مبلغ هزینه های جراحی ۲میلیون تومان پرداخت ومابقی صرف بیماران موردی ونیازمندان مراجعه کننده  شد.

۲-برای کمک به جراحی چشم یک دختر نابینا مبلغ ۶میلیون تومان جمع آوری کع عینا صرف هزینه های درمانی ایشان شد.

۳-برای کمک هزینه درمان سه بیمار سرطانی مبلغ ۴میلیون توامن جمع اوری که تمام مبلغ به حساب آنان واریز شد.

۴-برای خرید دستگاه تنفسی برای یک مادر خردسال ۲میلیون جمع آوری شد که به حساب وی واریز گردید.

۳۰ آبان ۱۳۹۶

گزارش جمع اوری کمک برای زلزله زدگان

برای کمک به زلزله زدگان یک فراخوان منتشر شد که مبلغ ۳میلیون وهفتصد هزار تومان جمع آوری شد. ما هم مبلغ ۲میلیون وسیصدهزار تومان به آن اضافه کرده و جمعا مبلغ ۶میلیون تومان تغذیه و پوشاک خریداری وبه نیابت از شما مستقیما تحویل آنان شد

۱۴ آبان ۱۳۹۶

گزارش پرونده محمدرضا

باسلام احترامابه اطلاع می رساند بمنظور کمک به بازگرداندن محمدرضا به زندگی مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد. هفته جاری اولین جراحی ایشان صورت می گیرد واین مبلغ به حساب مرکز درمانی واریز وصرف هزینه جراحی وی خواهد شد

۲۵ مهر ۱۳۹۶

گزارش پرونده جراحی دختر نیازمند

باسلام احتراما به اطلاع می رساند بدنبال انتشار فراخوان برای کمک به تامین هزینه های درمانی جراحی  دختر نیازمند مبلغ ۵میلیون تومان جمع آوری شد. مبلغ فوق فردا برای شروع درمان به حساب ایشان واریز خواهد شد

۱۷ مهر ۱۳۹۶

گزارش پرونده کمک به درمان مادر

هفته گذشته فراخوان کمکی برای درمان یک مادر که دوفرزند یتیم تحت تکفلش قرار داشت منتشر شد . به یاری خدا وکمک شما خوبان توانستیم مبلغ هفت میلون پانصد  هزار تومان جمع آوری وبا این مبلغ مشکل این مادر وخانواده اش را مرتفع نماییم

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

گزارش دو پرونده کمک به یک مادر و نان آور خانواده

با سلام گزارش دو پرونده ( کمک برای تامین هرینه های درمانی یک مادر /کمک کنیم نان آور خانواده به زندگی برگردد) ذیلا تقدیم می گردد

بمنظور کمک برای پرونده هزینه های درمانی یک مادر مبلغ ۳میلیون تومان جمع آوری شد وماهیانه به  مدت ۶ماه وهرماه ۵۰۰هزار تومان وی پرداخت می گردد .

برای کمک به یک نان آور خانواده توانستیم مبلغ ۴میلیون تومان جمع آوری کنیم که عینا به حساب مکز درمانی این فرد واریز شد.