دسته: فراخوان

به این سه بیمار نیازمند شنوایی هدیه کنیم/بسته شد

سه بیمار نیازمند هستند با مشکل شنوایی دست وپنجه نرم می کنند.برای اینکه نعمت شنوایی به آنان بازگردد نیازمند هزینه هستند اما ندارند. مورداول- محمد ۲ساله است از بدو تولد با مشکل جسمانی مواجه است .از ناحیه هردو گوش ناشنواست .باید سمعک تهیه کند اما خانواده فقیر است وتوان تامین مبلغ ۵میلیون تومان هزینه خرید […]

کمک فوری/نگذاریم یک خانواده آبرومند آواره خیابان شود/بسته شد

خانواده آبرومندیست ،در گوشه ای از شهر در خانه ای اجاره ای روزگار می گذرانند. تکانه های اخیر اقتصادی و افزایش اجاره مسکن از یک سو ،فشارهای صاحب خانه از سویی دیگر این خانواده را در وضعیت بسیار وخیمی قرار داده است . صاحب خانه اجاره را افزایش داده وضعیت مالی آنها به گونه ایست […]

کمک فوری /این جوان به پیوندکلیه نیاز فوری دارد/بسته شد

تاکنون مبلغ ۵میلیون وپانصد هزار تومان جم آوری شده است اما برای انجام پیوند ۱۳میلیون کم دارد. جوان ۲۲ساله ایست ودر یک خانواده محروم در یکی از روستاهای ایلام زندگی می کند. د سال ۸۰بعلت بیماری کلیوی هر دو کلیه خود را ازدست داد و از آن زمان از طریق دیالیز به زندگی ادامه می […]

کمک فوری/ این خانم پول ندارد از بیمارستان ترخیص شود/بسته شد

زهره خانم ۲۶ ساله وساکن شهر ایلام است ،دچار سیبروم بزرگی در رحم شد .با معرفی پزشک متخصص در بیمارستان دی تهران بستری وتحت عمل جراحی قرار گرفت . برای پذیرش و جراحی دربیمارستان، مبلغ ۴میلیون تومان قرض نمود و به حساب بیمارستان واریز کرد. روز پنجشنبه ساعت ۱۲جراحی وی آغاز و ۵ساعت طول کشید. […]

کمک برای درمان یک مادر ودوقلوهای بیمار/بسته شد

چهار بیمار نیازمند با مراجعه به این موسسه تقاضای حمایت مالی دارند. این چهارنفر به بیماری دیابت مبتلا هستند و در جنگ بقا ورهایی از تبعات این بیماری هرکدام باید ماهیانه مبلغی را صرف تامین دارو ودرمان نمایند اما درعین حال بسیار نیازمندند و توان تامین ندارند ،ما می خواهیم با کمک مهربانی ویاری شما […]

جان این مادر در خطر است/بسته شد

مادری ۲۲ساله است که تنها دوسال از ازدواجش می گذرد  دختر بچه ای خردسال وچهار ماهه دارد . از بخت بد به سرطان بدخیمی در ناحیه کلیه دچار شد . یک سال پیش با نظر پزشک معالج تحت جراحی قرار گرفت ویک کلیه اش خارج شد. اکنون بیماری به دیگر کلیه اش سرایت کرده وحالش […]

کمک فوری برای ترخیص این دوبیمار نیازمند/بسته شد

مورد اول جون نیازمند ومتاهلی است که چند ماه پیش براثر یک حادثه ازناحیه دست دچار شکستگی شد . این جوان نیازمند برای ترخیص از بیمارستان مبلغ ۲میلیون احتیاج داشت اما بدلیل ضعف مالی نتوانست از بیمارستان تسویه نماید . نهایتا با گذاشتن چک یکی از بستگان بعنوان وثیقه توانست موقتا از بیمارستان ترخیص شود. […]

کمک برای تامین جهیزیه ۴نوعروس یتیم/بسته شد

می خواهیم باتامین جهیزیه این جهار نوعروس یتیم وبی سرپرست آنان را راهی خانه بخت کنیم: مورد اول دختر خانم ۲۵ساله ایست که دو سال است عقد کرده اما بدلیل نداشتن جهیزیه امکان عروسی از ایشان سلب شده است.پدر ومادرش از هم جداشده اند و کسی هم نیست که جهزیه این دختر را تامین کند.در […]

کمک فوری برای درمان النا کوچولو/بسته شد

النا کودک خردسال دو ساله ایست که از بدو تولد به بیماری” مننگوسل” مبتلا شده است. بر اثر عوارض بیماری این کودک دچار بی اختیاری ادرار،کج شدگی مچ پاها وعفونت شدید کلیه ومثانه  و دچار در رفتگی لگن هم شده است . تاکنون برای درمان این کودک پدر کارگر او بارها وبارها به بیمارستان ومراکز […]

کمک فوری برای درمان مادر وکودک سرطانی/بسته شد

مورد اول- مادر ۳۸ ساله وسکن یکی از شهرستانهای محروم استان ایلام است .به سرطان روده مبتلاست و برای ادامه حیات هر چهل روز یکبار باید دو نوع داوری گران قیمت مصرف نماید .داروها خارجی هستند وباید بصورت آزاد تهیه شوند. هزینه آن بیش از ۷میلیون تومان برآورد شده شده است .از ماهها پیش برای […]