دسته: فراخوان

کمک کنید این جوان رابه زندگی بازگردانیم /بسته شد

اکنون جوان ۲۸ساله ایست ،دوست دارد همانند همسالان ودوستان خود بازی کند ،تفریح برود ،در کوچه وبازار بچرخد و دهها بلکه صدها آرزوی ناکام دیگر ….اما همه این آرزوهای ریز ودرشت محمد در یک سهل انگاری و از همان دوران نوزادی به باد داده شد. وقتی نوزاد بود ،چهار دست وپا در منزل پدریش در […]

برای جراحی سرپرست خانواده به کمک فوری احتیاج است/بسته شد

حسن جوان ۲۴ ساله و ساکن شهر کرج است . دلیل از دست دادن پدر خانواده سرپرستی مادر ،دو خواهر ویک برادر دیگرش را عهده دار است . از طریق کارگری هزینه  معاش این خانواده را تامین می کرده است. از سال گذشته به دلیل سائیدگی استخوان لگن زمینگیر وتوان حرکت و کار کردن هم […]

این کودک سه ساله به کمک فوری نیاز دارد/بسته شد

کودکی سه ساله است از همان روز اول تولد یک بیماری شدید کلیوی با ایشان همراه شد .دارای کیست است ودر طول سه سال گذشته از طریق دیالیز  به حیات خود ادامه داده و با لوله تغذیه شده است . اکنون نیز وضعیت مطلوبی ندارد و بدلیل مشکلات مالی که از فقر شدید خانواده نشات […]

حال این ۴بیمار سرطانی خوب نیست/بسته شد

ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما خوبان دراین ماه غفران ورحمت .۴بیمار سرطانی در این موسسه تشکیل پرونده نموده و به معالجه بیماری نیاز مبرم دارند . اخیرا در تماس با موسسه عنوان داشته اند بدلیل مشکلات مالی نمی توانند بدنبال دوا ودرمان بروند . اما حقیقت این است حال هر ۴نفر آنها که دربینشان […]

کمک برای برآورده نمودن آرزوی چندخانواده یتیم ،بیمار ونیازمند

ماه مبارک رمضان ماه تهذیب نفس ،ماه میهمانی خداست . دراین ماه رحمت وبخشش برآنیم تا با مشارکت وکمک هم آرزوی چند خانواده نیازمند ،محروم وبیمار را که از طریق یک برنامه تلویزیونی ویژه رمضان اعلام شد برآورده سازیم. ماجرا از این قرار است که با حضور مدیرعامل این خیریه در یک برنامه زنده تلویزیونی […]

کمک برای اطعام وافطار چندین خانواده نیازمند

ماه رمضان ماه میهمانی خدا چند روزیست آغاز شده است . و جملگی بر سر بزرگترین خوان میزبانی رئوف وبزرگ گرد آمده اند …آری سالی گذشت ورمضانی دیگر فرا رسید و بزرگترین میهمانی در ماه رحمت و برکت و بخشش گناهان رقم خورده است. این تنها میهمانی است که همه از خرد وکلان وپیروجوان وزن […]

کمک فوری برای رهایی نان آور خانواده/بسته شد

پدراست و سنگینی بار معاش یک خانواده ،اگر بیکارباشی و ندار باید هم برای رهایی خانواده ات از زیر سایه نداری ،وام بگیری ویا مقروض شوی .نهایتش هم به خاطر نداشتن توان مالی برای تسویه دِین باید سر از زندان در آوری . اینک نان آور خانواده ای بخاطر فقر ونداری و بدهی ۲۰ میلیون […]

کمک فوری برای درمان مادر بیمار بی سرپناه/بسته شد

این مادر ۴۳سال سن دارد ،سرپرستی دختر نوجوانش نیز برعهده او قرار دارد. از سال گذشته به بیماری سرطان مبتلا شد ،بدلیل فقر وتنگدستی ،برای آغاز درمانش  مجبور شد ۴میلیون رهن خانه استیجاریش را بگیرد و هزینه نماید . از آن روز ضمن تحمل سختی بیماری ،بی سرپناهی هم زندگی را برایش سخت ونفسگیر کرده  […]

کمک فوری برای نجات رومینا کوچولو از مرگ/بسته شد

رومینا دانش آموز ابتدایی ساکن کرج است ،براساس مدارک پزشکی و گواهی پزشک واصل شده به این خیریه ،به یک بیماری نادر ضعف ایمنی دربدن مبتلا شده است .براساس گواهی پزشک معالج که درپایین همین فراخوان منتشر شده برای زنده ماندن این دختر نیاز به پیوند سلول بنیادین خونساز است . از سال گذشته که […]

برای درمان این دو بیمار نیازمند کمک کنید/بسته شد

برای کمک به درمان دو بیمار ،از دو خانواده کاملا نیازمند به کمک شما نیک اندیشان احتیاج داریم . دو نفر که در کنار رنج بیماریشان ،رنج نداری را هم باید تحمل کنند. مورد اول کودک ۵ساله ایست که از بدو تولد بدلیل نقص ایمنی بدن وتب مدیترانه ای  دچار عفونت مکرر وتب شدید می […]