دسته: فراخوان

کمک فوری/نگذاریم چشمان این پسر نیازمند نابیناشود

پسری ست ۳۰ ساله؛شغلش کارگری ست.اززمان کودکی مادرش را از دست داده و در کنار پدربزرگ و مادربزرگ پیرش زندگی میکند.به دلیل ضعف شدید بینایی چند سال است از عینک استفاده میکند .حال با بالارفتن ضعف بینایی نیاز به کاشت لنز برای هر دو چشمش دارد که هزینه آن بیش از ۳۵ میلیون تومان است.به […]

گزارش پرونده جهیزیه دختر نیازمند

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده دختر نیازمند مبلغ ۱۱میلیون و۲۰۰هزار تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده جراحی دختر ۱۳ساله

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده جراحی دختر ۱۳ساله؛ مبلغ ۵میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده مادرناتوان نفس بکشد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده مادر ناتوان مبلغ ۳ میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد.وبرای مورد دوم نیز مبلغ ۱میلیون تومان جمع اوری شد. باتشکر

گزارش پرونده درمان پسرفلج ومادر بیمار

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده فوق؛برای مورد اول ۳میلیون تومان ومورد دوم ۲میلیون تومان جمع اوری و درنظر گرفته شد. سپاس ازشما

گزارش پرونده ۲۰۰بسته غذایی

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده ۲۰۰بسته غذایی مبلغ ۶میلیون تومان جمع اوری و۸میلیون نیز ازحساب موسسه برای این خانوارهای یتیم درنظر گرفته شد.وپرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده درمان مادر بی سرپرست

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده مادر بی سرپرست مبلغ ۱میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان واریز شد. باتشکر

گزارش پرونده نگذاریم این مادرجوان بمیرد

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده مادر جوان مبلغ ۴ میلیون تومان جمع اوری وجهت درمان به حساب ایشان پرداخت شد. باتشکر

گزارش پرونده زنده ماندن پدر سرطانی

باسلام به استحظار میرساند برای پرونده پدر سرطانی مبلغ ۵میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد. سپاس

گزارش پرونده درمان چشم پسر ۱۶ساله

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده پسر ۱۶ساله؛مبلغ ۱۰میلیون و۳۰۰هزارتومان جمع اوری وبه حساب ایشان پرداخت شد. باتشکر