دسته: فراخوان

حال این مادر بیمار وخیم است/بسته شد

مادری است۴۹ ساله؛۶ فرزنددارد.چند سال است به سرطان سینه مبتلاشده است و تاکنون هرچه درتوان داشته اند برای درمانش هزینه کرده اند.درحال حاضر باید به صورت اورژانسی رحم ایشان تخلیه شود که هزینه آن بین ۷میلیون و پانصد تا ۱۰ میلیون می باشد.همسرش کارگر است و مستاجر وبه هیچ عنوان توان حمع آوری این مبلغ […]

این مادر سرطانی به کمک شما نیاز دارد/بسته شد

مادری است ۳۷ ساله؛۲ فرزند کوچک دارد.همسرش نیز کارگر است.۳ سال است به سرطان سینه مبتلا شده است.ماهانه بیش از یک میلیون تومان هزینه دارو نیاز دارد و مدام باید سونوگرافی و آزمایشات انجام دهد اما به دلیل نداشتن هزینه ؛درمانش را متوقف کرده و نیاز فوری به کمک دارد. مورد دوم:مادری است ۴۲ ساله […]

نگذاریم این پدر نابینا شود/بسته شد

مردیست۳۶ساله؛چندسال پیش براثر تصادف یک چشم ایشان صدمه جدی میبیند وقرنیه اش دچار پارگی می شود وازنظر دیددارای مشکل جدی است.تابه امروز به خاطر هزینه درمان نتوانسته به دکتربرای عمل مراجعه کند.بصورت فوری دکتر متخصص پیوند قرنیه چشم راتجویز کرده است که بیش از ۴۰میلیون تومان هزینه دارد. به گفته دکتر ایشان اگر دیرتر عمل […]

حال این دو مادر بیمار خوب نیست/بسته شد

مادری است ۴۷ ساله؛همسرش چند سال است فوت کرده.دو دختر دارد و در خانه های مردم کار نظافت انجام میدهد.در اثر کار زیاد حدود دو سال است دیسک کمر دارد.به دلیل وخیم شدن وضعیت کمرش(بسته شدن کانال نخاعی و آسیب دیدن عصبش)نیاز فوری به جراحی با مبلغ ۳ میلیون تومان دارد.حالش خوب نیست و تاکنون […]

دست این مادر و پدر بیمار را بگیریم/بسته شد

پدری است ۵۷ ساله؛ کارگر است و دو فرزند مجرد دارد.بیش از یکسال است که به سرطان توده کنار بغل مبتلا شده است.در مرحله شیمی درمانی و استفاده از دارو است که ماهانه بیش از ۸۰۰ هزارتومان نیاز دارد.وضع مالی بسیار ضعیفی دارد و نیاز فوری به کمک دارد. مورد دوم:مادری است ۷۰ ساله که […]

نگـذاریم این مـادر بمیــرد/بسته شد

مادریست ۶۰ساله؛۲هفته پیش به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان مراجعه میکند؛بعدازاکو مشخص می شودرگ های قلب این مادر کاملا بسته شده اند ونیاز فــوری به انژیو وفنر دارد که هزینه ی آن طبق نظر دکتر متخصص درتهران بین ۷ تا ۵۰میلیون تومان است. همسرش نیز۵ماه پیش به دلیل سکته مغزی خانه نشین شده است ودرحال […]

حال این پدر بیمار وخیم است/بسته شد

پدریست۳۷ساله؛ساکن یکی ازروستاهای دورافتاده غرب کشور است که بیش از۳سال است که به دیسک کمر حادمبتلا شده است.۲سال دو مهره از پشتش سیاه شده بود که توسط خیریه نسیم وصال عمل لیزرراانجام داد.امامتاسفانه به علت کارکردن برای خانواده اش ۲مهره دیگرازپشتش سیاه وتبدیل به ۴مهره سیاه شدکه سریعا باید عمل شود. دکتر متخصص وی؛باتوجه به […]

دست این ۲کودک بیمار را بگیریم/بسته شد

علی محمد و امیر حسین دو برادر ۷ و ۱۲ ساله هستند که از بدو تولد به بیماری ژنتیک مبتلا بوده اند ماهانه بیش از ۱ میلیون تومان هزینه امپول و دارو نیاز دارند یکی از کودکان نیز به بیماری سلیاک مبتلا شده است پدرشان کارگر و بیمار قلبی است و چند ماه است که […]

کمک برای زنده ماندن پدر بیمار/بسته شد

مردیست ۳۷ساله؛بدلیل بیماری سرطان بدخیم (تومورنخاعی استئوژنیک سارکوم) بایستی درتاریخ۴مرداد درکلینیک مغزواعصاب تهران توسط پزشکان مربوطه۲عمل جراحی راانجام میداد که به دلیل نداشتن هزینه عمل جراحی عمل راانجام نداده است وبه خیریه نسیم وصال مراجعه کرده است. لازم به ذکر است هزینه ۲عمل جراحی وهزینه ۴امپول وتزریق آن طبق نظر دکتر متخصص جمعا۷۰میلیون تومان است […]

حال این مادر سرطانی خوب نیست/بسته شد

مادری است ۴۱ ساله؛۲فرزند دارد؛چند سال است به سرطان کبدمبتلا شده است در اثر این بیماری لوزه و طحال ایشان نیز درگیر شده است..برای ادامه درمان نیاز فوری به شیمی درمانی و خرید دارو و آزمایشات دارد که ماهانه بیش از ۵ میلیون هزینه دارد..همسرش کارگر است و تاکنون با کمک اقوام و وام توانسته […]