کانال استودیو مژده
امروز سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

آرشیو دسته ‘فراخوان’

۱۸ آذر ۱۳۹۸

کمک فوری/ وضعیت این مادر رو به وخامت است

مادریست ۴۹ ساله ساکن روستای دورافتاده از غرب کشور می باشد که یک فرزند دارد به علت سنگ کلیه ۲ سال است که مدام دارو مصرف می کند و سنگ شکن میکند. درحال حاضر به علت بزرگ شدن سنگ ها نیاز به جراحی pcnl دارد که باید دربیمارستان کرمانشاه انجام شود.

هزینه ی جراحی طبق نامه ی دکتر ۵ میلیون تومان می باشد.

همسرش نیز کارگر است، و بیمار قلبی وکلیوی است و  چندسالیست که تحت نظردکتر می باشد.طبق گفته ی دخترانش هرشب از آه وناله ی مادرش خواب ندارند.

طبق بررسی انجام شده وضعیت مالی این خانواده زیر خط فقر هستند و حال این مادرخیلی وخیم است و قبل ازاینکه این سنگ ها بزرگتر شوند، نیاز فوری به برطرف شدن آنها دارد.

مردم خوب ایران بیایید باهم مثل همیشه کمک کنیم مشکلات این مادر حل بشود و حال این مادر خوب شود.

همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۰۹ آذر ۱۳۹۸

کمک کنیم این مادرزمین گیرنشود/بسته شد

بدلیل شرایط حاد و فوری بیمار ،این فراخوان تکرار می شود

مادریست ۶۹ ساله ساکن یکی ازشهرستان های آذرباییجان غربی ،در یک خانه ای اجاره ای زندگی میکند.

این خانم حدود ۲ سال است که زمین گیر شده است.ستون فقرات وی به طور کامل کج شده اند،وسریعا باید مفصل زانوی چپ وی تعویض شود.

پوکی استخوان این خانم را کاملا ناتوان کرده است، باکمک آشنایان و مراجعه فوری به بیمارستان، دکتر متخصص وی طی یک نامه،عمل جراحی این خانم بیمار را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده است.(با سپاس از همراهی شما ،تا این لحظه مبلغ ۲۰میلیون تومان جمع آوری شده است )

وضعیت این خانواده خیلی ضعیف می باشد،وبه سختی خرجی زندگی خودرا مهیا میکنند.حال بیماری مادر،این خانواده را بیشترازهمیه نیازمند کرده است.

مردم خوب ایران بیایید مثل همیشه دست در دست هم، مادر این خانواده را باکمک هرچند اندک خویش نجات دهیم تاخدایی ناخواسته شاهد اتفاقات ناگوار برای این مادر عزیز نباشیم.

*همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۰۴ آذر ۱۳۹۸

کمک فوری/این پدر بیمار حال خوبی ندارد

پدریست در یکی از روستاهای دور افتاده،که ۲فرزند کوچک دارد،مدت۷ سال است دچار بیماری کلیوی مزمن شده است که این بیماری باعث دفع شدید پروتئین می شود.

این پدر هر۶ ماه یکبار نیاز به خرید دارو،شیمی درمانی،(رتوکسی ماب) می باشد.

سال گذشته باکمک همین خیریه آمپول و دارو ایشان تهیه گردید.درحال حاضر به علت وخامت حال بیمار نیاز مجدد به خرید دارو دارد که هزینه ی آن

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال می باشد که با توجه به بیکاری بیمار وحال بد وی، توان تامین این هزینه از وی ساقط است و نیاز خیلی فوری به کمک مالی برای درمان خویش دارد.

مردم خوب ایران عزیز،بیایید مث هرروز بایاری خداوند متعال دست در دست هم مشکل درمان این پدر را حل کنیم تابچه های کوچکش شاهد درد و رنج پدرشان نباشند.

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۲۲ آبان ۱۳۹۸

نگذاریم قلب این مادر ازکار بیفتد/بسته شد

مادریست ۵۱ ساله ساکن یکی ازروستاهای محروم استان ایلام که سالهاست همسرش را از دست داده است.

۳ فرزند داردکه در روستا کرایه نشیین هستند،که حتی ازعهده مایحتاج اولیه وضروری زندگی نیز بر نمی آید.

این مادر مدتیست بابیماری قلبی مواجه شده است وبه علت وخامت حالش نیاز فوری به آنژیو گرافی وگداشتن فنر دارد که با مراجعه به دکتر متخصص ، وی هزینه ی عمل این مادر زجر کشیده ی بیمار را ۱۰ میلیون تومان طی نامه ای به موسسه خیریه نسیم وصال اعلام کرده است.

این مادر باتوجه به هزینه ی زندگی خود وبچه هایش ،اجاره منزل،داروی ماهیانه بیماریش وهزینه های دیگر…توان جمع آوری این مبلغ یاحتی انجام اکو ویا اجاره منزلش را نیز ندارد وبه گفته ی وی وباتحقیقات انجام گرفته هرماه باکمک های مردمی شکم خود وبچه هایش راسیر می کند.

مردم عزیز بچه های این مادر از وخیم بودن حال مادرشان،ومشکلات تنفسی وی نگرانند که مبادا خدایی نکرده مادرشان نیز مثل پدرشان ازدست دهند وکسی نباشد که ازانان نگهداری کنند.این مادر به کمک ما نیاز دارندبیایید باهم دست این خانواده یتیم را بگیریم.

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۱۸ آبان ۱۳۹۸

حال این مادر خوب نیست/بسته شد

مادریست ساکن یکی از روستاهای استان همدان،یک سالیست که به سرطان تخمدان مبتلا شده است،بامراجعه به دکتر بایستی هرماه شیمی درمانی انجام دهدکه باتوجه به نداشتن بیمه باید ماهیانه بالغ بر۵۰۰ هزار تومان هزینه کند.

باتوجه به وخیم بودن حالش بعد ازمراحل شیمی درمانی باید سریعا جراحی شود.

این مادردر یکی از روستاها مستاجراتاقی کوچک است تابه امروز نیز به دکتر به علت نداشتن هزینه مراجعه نکرده است تایک هفته پیش که همسایه ها متوجه حال بد وی شده اند واورا به بیمارستان منقل کرده اند.

این مادر هیچ فامیل واشنایی را دراین روستا ندارد که وضعیت بیماری وی را پیگیری کنند، چندبچه قدونیم قددارد که فقط تنها منبع درامد ایشان مبلغ یارانه می باشد.

مردم عزیز این مادر تنها به کمک مالی همه ی ما نیاز داردتابتواند زنده بماند وسرپرستی بچه هایش را ادامه دهد.

*همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۱۳ آبان ۱۳۹۸

کمک برای درمان دختر معلول/بسته شد

ساغردختری ۱۵ ساله که از بدو تولد بامشکل ذهنی حرکتی مواجه بوده است و از کودکی تاالان تحت درمان می باشد.

درحال حاضر طبق نظر دکتر متخصص نیاز فوری به انجام آزمایش N6S در تهران دارد که هزینه ی آن را ۹میلیون تومان اعلام کرده اند.

پدر این دختر نوجوان کارگر می باشد و طبق گفته ی ایشان باوجود ماهیانه دارو برای دختر معلولشان ازبدو تولد،دیگر ازپس تامین هزینه ی خانواده هم بر نمی آید چه رسد به انجام آزمایش ساغر.این خانواده در وضعیت ضعیفی قرار دارند.

مردم عزیز بیایید بار دیگر دست در دست هم باکمک هر چند اندک خود ساغر را ازبند دارو نجات دهیم وباری را ازدوش پدر زجرکشیده ی این خانواده برداریم.

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

 

۰۹ آبان ۱۳۹۸

نگذاریم این دخترجوان نابینا شود/بسته شد

دختریست۲۲ ساله ازکودکی به دلیل سهل انگاری اطرافیان چاقو به چشمش اصابت کرده است ودچار آسیب دیدگی شدید شده است.

به دلیل نداشتن هزینه ی بیمارستان ونیازمندبودن ازکودکی تابه حال نتوانسته است چشمش را جراحی کنند،چشم چپ این دختر کم کم دارد بینایی خود را از دست میدهد، درحال حاضر نیاز به پیوند قرنیه دارد که هزینه ی آن ۳/۵۰۰/۰۰۰هزارتومان اعلام شده است،اما این دخترجوان هیچ مبلغی برای جمع آوری هزینه ی عمل ندارد.۵فرزند هستند،طبق گفته ی دختروخانواده ی وی به علت مشکلی که داردو وضعیت مالیشان فقط افراد میانسال بااین سن به خاستگاریش می آیندو او ازاین درد روحی زجر وخجالت میکشد.

بابررسی انجام شده وتحقیقات مددکار اجتماعی خیریه وضعیت این خانواده بیش ازحدتصور ضعیف اعلام شده است.

**مورد دوم:دختریست ۴۵ ساله مجرد،۲ سال است که سرطان خون دارد۲ ماه یکبار حدود ۲ میلیون تومان دارو مصرف می کند تابه حال باکمک اقوام دارو تهیه کرده است،بامراجعه به دکتر،متوجه شده است که قلب وکبدش نیز در وضعیت خوبی نیستند.

**مورد سوم:این مادر چندسالی است که سرطان پوست دارد،وضعیت مالی ضعیفی دارند و بدون درامد زندگی میکنند،این مادر نیاز به دارو ماهیانه دارد اما نمی تواند داروها را تهیه کند وچندسالی است که روز به روز بدتر میشود.

مردم خوب ایران زمین بیایید بار دیگر دست در دست هم کمک کنیم این دختر جوان را از ناراحتی ودرد نجات دهیم.  وبتوانیم وسیله ای باشیم که سلامتی را به این دختر جوان واین مادر زجردیده هدیه کنیم.

+همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465

۳۰ مهر ۱۳۹۸

حال این مادر وخیم است/بسته شد

مادریست ۲۷ ساله یک کودک خردسال دارد،یکسال پیش بعداز انجام آزمایشات متوجه ازدست دادن هردوکلیه اش می شود وشروع به دیالیز می کند.

به دلیل وخیم شدن حال بیمار و اینکه هفته ای چند روز باید در بیمارستان بستری شود،و نیاز فوری و اورژانسی به پیوند کلیه دارد، که طبق گفته ی دکترمتخصص هزینه ی آن ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اعلام شده است.

دراثر دیالیز، این مادر دچار بیماری قلبی وفشار خون بالا شده است،وحالش روبه وخامت میرود.

همسرش کارگر فصلی است و باکمک اقوام وهمسایه ها توانسته داروها رابه سختی تهیه کند،به گفته ی پدر این بیمار حال وروز دخترش وهزینه ی دارو او را از پای درآورده است.

لذا این خانواده چون خیلی باابرو هستند ونمیتوانند کاسه گدایی دست بگیرند تهیه ۶۰ میلیون تومان ازعهده ی همسر وخانواده پدری این مادرکاملا خارج است ونیاز به کمک فوری دارند.

مردم خوب ایران،مرگ وزندگی دست خداست اما میتوانیم باکمک خود وسیله ای باشیم برای نجات این بیمار زجر دیده. حال این مادر واقعا خوب نیست بیایید باردیگر دست دردست هم کمک کنیم این مادر جوان را ازمرگ نجات دهیم ونگذاریم کودک خردسالش بی مادر شود، و پدر زجردیده اش داغ ازدست دادن فرزند را حس کند.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

۲۴ مهر ۱۳۹۸

نگذاریم این کودک ۱۱ماهه دردبکشد/بسته شد

کسری کودک ۱۱ ماهه ای ست که از بدو تولد به بیماری دیابت مبتلا شده است، روزی ۵ بار باید انسولین استفاده کند،با توجه به این که کودک است و توانایی بدنی ندارد،طبق گفته ی پزشک متخصص نیاز به یک آزمایش ژنتیک (wes) دارد که اگر آزمایش مثبت باشد این کودک برای همیشه از تزریق روزانه انسولین خلاص می شود وفقط هرماه باید دارو مصرف کند.

دکتر متخصص وی هزینه ی این آزمایش را بصورت فوری ۷ میلیون تومان اعلام کرده است،پدر کسری کارگر است وتوان تامین این هزینه را به هیچ وجه ندارد.

طبق گفته ی مادر کودک هربار که انسولین برای جگرگوشه اش تزریق می شود درد زیادی را تحمل می کند و نیاز به کمک فوری برای انجام این آزمایش دارند.

مورد دوم**:زنی ست ۲۲ ساله که مدتیست مشکل مثانه دارد،طبق مشاهده داروها هرماه باید بیش از۳۰۰ هزار تومان دارو مصرف کند،دریک روستای دورافتاده زندگی میکند،متاسفانه همسرش بیکار است و روزها درانتظار هستند که یک نفر او را به کارگری ساده ای ببرد.این خانم چندماه است که داروها را نتوانسته است تهیه کند.

مردم خوب ایران بار دیگر دست در دست هم کمک ودعا کنیم کسری باانجام این آزمایش وجواب مثبت آن، برای همیشه ازتزریق انسولین راحت شودو نگرانی ازدوش این پدرومادر زجرکشیده برداشته شود.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

۱۷ مهر ۱۳۹۸

حال این دختر یتیم خوب نیست/بسته شد

دختریست ۵۲ ساله مدتیست که به بیماری ms مبتلا شده است ،نمیتواند راه برود و مجبور به استفاده از ویلچر شده است.

۲ماه یکبار نیاز به تزریق آمپول دارد که هزینه ی آن ۲ میلیون تومان است و علاوه بر آمپول باید ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان دیگر دارو هزینه و مصرف کند.

این دختر یتیم است و درکنار مادر پیرش بدون هیچ درمنبع درآمدی زندگی میکند،تاکنون باکمک مردم توانسته است داروها را تهیه کند،امامتاسفانه ازاین پس نمیتواند داروها را تهیه کند ونیاز به حمایت مالی دارد.

مورد دوم**:مادریست ۵۳ ساله سرطان سینه داردکه هر ۲ ماه یکبار باید دارو مصرف کند،همسرش مسافر کش است و در یک خانه ی اجاره ای زندگی میکنند و توان تامین هزینه دارو همسرش را به هیچ وجه ندارند.

**۳ خواهر مجرد هستند که در کنار مادرش زندگی میکنند یکی از خواهران که ۴۸ سال سن دارد سال گذشته به سرطان مبتلا شده است، با کمک اقوام جراحی را انجام داده است، اما برای ادامه درمان و تامین دارو نیاز به حمایت ماهیانه دارد.

مردم خوب ایران بیایید درکنار هم دست در دست هم این ۲ دختر مجرد ناامید و این مادر زجرکشیده را نجات دهیم.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465