کانال استودیو مژده
امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
۱۷ فروردین ۱۳۹۴

شماره حساب ها

شماره حساب بانک ملت ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳به نام موسسه خیریه نسیم وصال
پرداخت آنلاين
توسط تمامي كارت هاي عضو شتاب