نویسنده: نسيم وصال

نگذاریم این پدر نابینا شود/بسته شد

مردیست۳۶ساله؛چندسال پیش براثر تصادف یک چشم ایشان صدمه جدی میبیند وقرنیه اش دچار پارگی می شود وازنظر دیددارای مشکل جدی است.تابه امروز به خاطر هزینه درمان نتوانسته به دکتربرای عمل مراجعه کند.بصورت فوری دکتر متخصص پیوند قرنیه چشم راتجویز کرده است که بیش از ۴۰میلیون تومان هزینه دارد. به گفته دکتر ایشان اگر دیرتر عمل […]

گزارش پرونده حال این دومادر بیمار خوب نیست

باسلام به استحضار میرساند برای این پرونده ۱۲میلیون جمع اوری شد. که به مورد اول۳میلیون عملش پرداخت شد.به مادر دوم مبلغ ۷میلیون پرداخت.وبه جهیزیه هم مبلغ ۲میلیون پرداخت شد. باتشکر ازهمه ی شماخیرین عزیز

گزارش پرونده دست این پدرومادر بیمار رابگیریم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این پدرومادر؛مبلغ ۱۰میلیون جمع اوری..که۵میلیون به پدر؛۳میلیون به مادر؛و۲میلیون به جهیزیه پرداخت شد. باتشکر

حال این دو مادر بیمار خوب نیست/بسته شد

مادری است ۴۷ ساله؛همسرش چند سال است فوت کرده.دو دختر دارد و در خانه های مردم کار نظافت انجام میدهد.در اثر کار زیاد حدود دو سال است دیسک کمر دارد.به دلیل وخیم شدن وضعیت کمرش(بسته شدن کانال نخاعی و آسیب دیدن عصبش)نیاز فوری به جراحی با مبلغ ۳ میلیون تومان دارد.حالش خوب نیست و تاکنون […]

گزارش پرونده نگذاریم این مادر بمیرد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این مادر مبلغ ۱۳میلیون تومان جمع اوری شد وبه حساب ایشان جهت انجام عمل واریز شد.یک فرد خیر نیز مبلغ۵ میلیون تومان به حساب برای این مادر بیمار واریزکه به ایشان تقدیم کردیم.. این مادر انژیو ویک فنر انجام داد..حالا ایشان خوب است..وامروز ازبیمارستان تهران مرخص شد.این مادر وفرزندانش […]

گزارش پرونده حال پدر بیمار وخیم است

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این پدر بیمار مبلغ ۱۶میلیون تومان جمع اوری وبه حساب ایشان جهت درمان واریز شد.. اجرکم عندالله

دست این مادر و پدر بیمار را بگیریم/بسته شد

پدری است ۵۷ ساله؛ کارگر است و دو فرزند مجرد دارد.بیش از یکسال است که به سرطان توده کنار بغل مبتلا شده است.در مرحله شیمی درمانی و استفاده از دارو است که ماهانه بیش از ۸۰۰ هزارتومان نیاز دارد.وضع مالی بسیار ضعیفی دارد و نیاز فوری به کمک دارد. مورد دوم:مادری است ۷۰ ساله که […]

نگـذاریم این مـادر بمیــرد/بسته شد

مادریست ۶۰ساله؛۲هفته پیش به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان مراجعه میکند؛بعدازاکو مشخص می شودرگ های قلب این مادر کاملا بسته شده اند ونیاز فــوری به انژیو وفنر دارد که هزینه ی آن طبق نظر دکتر متخصص درتهران بین ۷ تا ۵۰میلیون تومان است. همسرش نیز۵ماه پیش به دلیل سکته مغزی خانه نشین شده است ودرحال […]

گزارش پرونده دست این ۲کودک رابگیریم

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده ۲کودک ودومورد بعدی..مبلغ ۱۰ میلیون تومان جمع آوری شد.. که ۵میلیون به بیمار سرطانی.۲میلیون جهیزیه.و۳میلیون برای دوکودک بیمار واریز شد. سپاس ازهمگی

حال این پدر بیمار وخیم است/بسته شد

پدریست۳۷ساله؛ساکن یکی ازروستاهای دورافتاده غرب کشور است که بیش از۳سال است که به دیسک کمر حادمبتلا شده است.۲سال دو مهره از پشتش سیاه شده بود که توسط خیریه نسیم وصال عمل لیزرراانجام داد.امامتاسفانه به علت کارکردن برای خانواده اش ۲مهره دیگرازپشتش سیاه وتبدیل به ۴مهره سیاه شدکه سریعا باید عمل شود. دکتر متخصص وی؛باتوجه به […]