نویسنده: نسيم وصال

گزارش پرونده حال این مادر بیمار وخیم است

باسلام به استحضار میرساندبرای درمان مادربیمار مبتلا به سرطان سینه ؛هزینه کامل جراحی پرداخت شد وبرای مورد دوم دختر۳۸ ساله نیز هزینه درمان کامل پرداخت شد. باتشکر

کمک برای درمان مـادر سرطـــانی/بسته شد

مادری است۴۸ ساله؛سه فرزند دارد.بیش از یکسال است به سرطان سینه مبتلا شده است.تاکنون برای جراحی و شیمی درمانی و پرتو بیش از ۸۰میلیون وام و قرض گرفته اند.درحال حاضر نیاز به دارو و آزمایشات ماهانه دارد اما دیگر برای ادامه درمان هزینه ای ندارند و به کمک فوری شما نیاز دارند.مورددوم:پسری است ۲۶ ساله؛چندسال […]

حال این کودک ۱۱ساله خوب نیست/بسته شد

دختری است ۱۱ ساله؛حدود یکسال پیش توده ای در کتفش ظاهر می شود و دکترمتخصص جراحی فوری را بامبلغ ۴۰میلیون تومان تجویز کرده است. اما پدرش که دیسک کمر شدید دارد و توانایی کار کردن ندارد تا کنون فقط توانسته ۵ میلیون تومان جمع آوری کند. طبق گفته مادرش این دختر هرروز درد می کشد […]

نگذاریم این مادر بمیرد/بسته شد

مادری است ۲۹ ساله.یک دختر ۳ ساله دارد.به دلیل مشکلات خانوادگی در کنار مادر پیرش زندگی میکند.یکسال پیش به دلیل وجوده توده سرطانی در ریه و قفسه سینه اش با کمک اقوام جراحی می شود.درحال حاضر به شیمی درمانی وماهانه بیش از۱میلیون دارو نیاز دارد اما خودش و مادرش برای هزینه های اولیه زندگی نیز […]

کمک برای جراحی این مـادر بی سرپـرست/بسته شد

مادریست۷۰ساله ساکن روستای دورافتاده غرب کشور؛.چندسال پیش بخاطر شکسته شدن لگنش مجبور میشود پلاتین بگذارد. حال بعداز چندسال به علت باز شدن پلاتین وعدم ترمیم شکستگی؛دکتر متخصص اعلام کرده است که باید جراحی تعویض پلاتین با فمور انجام دهد ،هزینه خرید فمور ودیگر تجهیزات مورد نیاز جراحی و عمل جراحی ۲۰میلیون تومان اعلام شده است. […]

حال این مادر خـوب نیست/بسته شد

مادریست ۵۲ساله؛۳فرزند دارد؛همسرش کارگر است ومستاجر هستند.این مادر ۳ماه است که به سرطان رحم مبتلا شده است؛هم اکنون درمرحله شیمی درمانی است وماهانه بیش از ۳میلیون تومان هزینه دارو وازمایشات نیاز دارد. درماه نیز به دلیل وضعیت جسمانی اش چندروزی بستری میشود؛تاکنون با کمک اقوام توانسته اند درمان راپیش ببرد امابه دلیل هزینه بالا کسی […]

گزارش پرونده این مادرسرطانی به کمک نیاز دارد

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده این مادر ودومورد بعدی..مبلغ ۹میلیون تومن جمع اوری شده..که به بیمار سرطانی ۴میلیون..بیمار دوم ۳میلیون..وبه موردسوم نیز ۲میلیون تومان پرداخت شد. باتشکر

حال این مادر بیمار وخیم است/بسته شد

مادری است۴۹ ساله؛۶ فرزنددارد.چند سال است به سرطان سینه مبتلاشده است و تاکنون هرچه درتوان داشته اند برای درمانش هزینه کرده اند.درحال حاضر باید به صورت اورژانسی رحم ایشان تخلیه شود که هزینه آن بین ۷میلیون و پانصد تا ۱۰ میلیون می باشد.همسرش کارگر است و مستاجر وبه هیچ عنوان توان حمع آوری این مبلغ […]

گزارش پرونده نگذاریم این پدر نابیناشود

باسلام به استحضار میرساند برای پرونده نگذارین این پدر نابینا شود مبلغ ۸۰میلیون جمع اوری شد که عینا به حساب ایشان واریز شد..باتوجه به وضعیت مالیاین بیمار. این مبلغ کامل به ایشان تعلق گرفت.وهفته اینده نیز عمل جراحی ایشان دربیمارستان تهران انجام میگیرد. باتشکر ازتمامی شماخوبان

این مادر سرطانی به کمک شما نیاز دارد/بسته شد

مادری است ۳۷ ساله؛۲ فرزند کوچک دارد.همسرش نیز کارگر است.۳ سال است به سرطان سینه مبتلا شده است.ماهانه بیش از یک میلیون تومان هزینه دارو نیاز دارد و مدام باید سونوگرافی و آزمایشات انجام دهد اما به دلیل نداشتن هزینه ؛درمانش را متوقف کرده و نیاز فوری به کمک دارد. مورد دوم:مادری است ۴۲ ساله […]