نویسنده: نسيم وصال

کمک فـوری برای نفس کشیدن پــدر بیمار

پدری است ۸۵ ساله؛مدتی است از ناحیه ریه دچار بیماری است و الان درحال حاضر مدتیست تحت نظر دکتر در بیمارستان است.برای ادامه حیات نیاز فوری به دستگاه تنفس دارد که هزینه آن حدود ۳۰ میلیون تومان است.وضعیت مالی خوبی ندارندو هیچ منبع درآمدی ندارد و نمیتواند این مبلغ را جمع آوری کند.هموطنان عزیز این […]

کمـک کنیم این پــدر بیـمار زجـر نکـشد

پدری است ۴۶ ساله،دو فرزند دارد و قبلاً کارگری میکرد. ده سال است دیابت دارد و در اثر این بیماری یک پایش قطع شده تا کنون برای درمان ۳۰میلیون تومان وام و قرض گرفته است.درحال حاضر ماهانه بیش از ۱ میلیون هزینه دارو نیاز دارد و دست یاری به طرف شما عزیزان دراز کرده است. […]

کمک فــوری/نگـذاریم این پـدرجـوان فلـج شود

پدری است ۳۴ساله که یک دختر کوچک دارد؛چند ماه پیش بر اثر تصادف نخاعش به شدت آسیب میبیند و خانه نشین شده است.در اثر این بیماری زخم بستربسیار وسیع گرفته وهردو کلیه هایش نیز اسیب دیده اند.برای این بیماری تمام اثاثیه منزلش رافروخته وقرض چندنفر ازاقوام نیز به مشکلاتش افزوده است.این بیمار طبق نظر دکترباید […]

کمک فــوری/حال این پدر جوان وخیــم است

پدری است ۳۸ ساله وکارگر.صاحب ۲فرزند می باشد و در یک خانه ی کوچک در روستا زندگی میکنند.از چند سال پیش هردولگنش سیاه شده ودر اثر این بیماری کاملا زمینگیر شده است.با مراجعات مکرر به دکتر جراحی فوری و گذاشتن پروتز را برایش تحویز کرده است که هزینه آن بالغ بر ۶۰ میلیون تومان است.حال […]

این پسر نوجـوان ومادر تنهابه کمک فوری شمانیاز دارند

پسری است ۱۵ ساله؛از بدو تولد با شکاف کام مواجه شده است.تا کنون چند بار جراحی شده است درحال حاضر چون نمیتواند به راحتی غذا ببلعد نیاز به جراحی دیگر دارد که هزینه آن ۱۲میلیون تومان است.مادرش بیمار دیالیزی است و چندین بار توسط خیریه نسیم وصال کمک شده است.شغل پدرش مسافر کش است و […]

کمک فوری/دست این مــادر بیمار را بگیریم

مادریست ۳۵ ساله؛دو فرزند دارد.مدتی است به بیماری ms مبتلا شده است.ماهانه بیش از ۳میلیون تومان برای دارو،آزمایشات وآمپول رسیژن باید هزینه کند.همسرش نیز بیمار کلیوی است و اونیز باید تحت مراقبت پزشک باشد.تا کنون برای درمان؛ وام های زیادی گرفته اند و برای ادامه درمان نیاز به کمک مالی دارند کددستوری خیریه:۶۶۵۵۵۲۵۲۰# شماره کارت […]

کمک فوری برای زنده ماندن دختر مجرد یتـــیم

دختری مجرد که چند سالیست پدرش را از دست داده؛ ۳ ماه است به سرطان سینه مبتلا شده است باکمک اقوام جراحی و شیمی درمانی را انجام داده؛ درحال حاضر باید چندین جلسه طولانی پرتو درمانی شود که هزینه آن بیش از ۴۵ میلیون تومان می باشد اما تاکنون نتوانسته این مبلغ را جمع آوری […]

کمک فوری برای درمان دو کودک ۵و۷ساله

آرین و آروین دو برادر ۷ و ۵ ساله هستند که چندسال است به تب مدیترانه ای مبتلا شده اند.هرماه باید دارو مصرف کنند و مدام تحت نظر پزشک باشند ماهانه بیش از ۴میلیون تومان هزینه دارند. پدرشان کارگر است با کمک اقوام و وام تاکنون درمان را پیش برده اند و نیاز به کمک […]

این مـادر جـوان به کمک فـوری شما نیاز دارد

مادری است ۳۵ ساله؛ ۶ ماه پیش زایمان کرده است و هزینه بیمارستان بیش از ۶ میلیون تومان بوده است اما به دلیل نذاشتن هزینه :چک و سفته گرو گذاشته است درحال حاضر باید هزینه بیمارستان طی هفته آتی پرداخت شود اما به دلیل اینکه همسرش دیسک کمر شدید دارد وحالش خوب نیست؛نمی تواند کار […]

کمک فوری برای زنده ماندن بیمار سرطانی

بیماری است ۴۵ ساله که شغلش کارگر است و با همسرش در یک خانه ی اجاره ای زندگی می کنند.چهار سال است سرطان روده دارد و تا کنون هرچه درتوان داشته برای این بیماری هزینه کرده است ؛حالش خیلی بد است؛در حال حاضر ماهانه بیش از ۷۰۰ هزار تومان برای شیمی درمانی نیاز دارد ولی […]