گزارش پرونده نگذاریم این پدر دردبکشد

  • توسط نسيم وصال
  • 1399/03/29
  • ۰

باسلام به استحضار میرساندبرای پرونده پدر زجر کشیده مبلغ۴میلیون تومان جمع آوری وپرداخت شد..

وبرای مورد دوم نیزمبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری وپرداخت شد.

این پدر وخانواده دختر دعای گوی تمامی شمامردم پاک ایران زمین بودند.

سپاسقبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.