- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک برای پیوند کلیه جوان نیازمند/بسته شد

جوانیست ۲۳ ساله مدتیست که به نارسایی کلیوی مبتلا شده است؛ چند ماه دیالیز کرده است اما به دلیل شرایط حاد این جوان چند روز پیش به گذاشتن چک وسفته، کلیه را خریداری کرده اند و پیوند را با موفقیت انجام داده اند.

متاسفانه هزینه ی انجام پیوند کلیه ۹۰ میلیون تومان است که نتوانسته اند آن را جمع آوری کنند.

علاوه بر پرداخت ۹۰ میلیون تومان دقیق،باید ماهیانه نیز دارو مصرف کنند،و همچنین باید درتهران خانه ای را به مدت ۲ ماه اجاره کنند که این نیز برمشکلات آنان افزوده شده است.

طبق تحقیقات مددکار اجتماعی خیریه نسیم وصال این خانواده درشرایط مالی سختی وضعیت خود را سپری میکنند،پدر این خانواده ازکارافتاده و بسیار نیازمند می باشد.

چند ماه پیش نیز خواهرش به دلیل سرطان ازدنیا رفته است.

دوستان خیر اندیش وخیر ایران عزیز،این خانواده در وضعیت خوبی نیستند کمک کنیم تامهلتی که به ایشان داده اند این مبلغ جمع آوری شود ونگرانی این خانواده حداقل بخاطر این مبلغ سر سام آور کمتر شود.

همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465