- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک کنیم این خانم جوان راه برود/بسته شد

خانمیست ۳۱ ساله که در استان ایلام کرایه نشین هستند،مدت ۳ سال است به نکروز غضروف مبتلاشده است،ماهیانه نزدیک ۲ میلیون تومان دارو مصرف می کند که با کمک اقوام و وام آن را تهیه کرده است.

این خانم جوان ازسال گذشته به علت تخریب لگنش به سختی با عصا راه می رود ودر حال حاضر نیاز فوری به جراحی و تعویض مفصل دارد که طبق نامه ی دکتر متخصص هزینه ی آن ۱۵ میلیون تومان است که فقط توانسته اند ۲ میلیون تومان آن را جمع کنند.همسر وی نیز مبتلا به ms است وبه سختی می تواند کارگری کند و ماهیانه باید دارو مصرف کنند.

مردم خوب ایران این خانواده در شرایط خوبی نیستند تنها منبع امرار معاش آنان چند روز کار مرد خانه و مبلغ یارانه می باشد که آن هم صرف دارو برای خود وهمسرش می شود.همت کنیم این خانواده را ازناراحتی بیماری برای همیشه نجات دهیم.

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465