- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک فوری برای درمان کودک ۲ساله/بسته شد

کودکیست ۲ ساله که از ۶ ماهگی به سرطان نخاع مبتلا شده است، وضعیت مالی این خانواده بسیار ضعیف است و دریک روستای دور افتاده زندگی می کنند،باکمک اقوام عمل برداشت توده ازنخاع بچه انجام می شودو اکنون باید شیمی درمانی شود،حال علاوه بر شیمی درمانی چون این بچه ازهر۲ پا فلج است باید ماهیانه گفتار درمانی وفیزیوتراپی شود.طبق گفته دکتر ماهیانه بیش از ۱ میلیون تومان هزینه درمانی دارد که اگر مدام تحت نظر باشد و فیزیوتراپی را انجام دهد می تواندبه مرور زمان سلامتی خود را بدست آورد.

***مورد دوم: بیماریست ۴۴ ساله،درطول ماه چندروزی را کارگری می کند،دریک خانه کوچک اجاره ای زندگی میکند که چندماهیست نتوانسته کرایه منزل را پرداخت کند،همسر وی دریک نانوا بصورت یک روزکامل برای ماهی ۵۰۰ هزار تومان کار می کندکه به زندگیشان اصلا نمیرسد.

این مرد حدود ۲ ماه است بامشکل شدید قلبی مواجه شده است,پمپاژ قلبش ضعیف شده است و۹ درصد کارمیکند،حدود ۴۰ روز دربیمارستان بستری شده است که بیش از۸ میلیون تومان بایستی پرداخت کند،درحال حاضر باگذاشتن ضامن توانسته است مرخص شود.این بیمار علاوه برهزینه بیمارستان باید ماهیانه نیز دارو مصرف کنددرحال حاضر توانایی کارکردن نیز ندارد وتنها راه درامد او مبلغ یارانه ومعیشتی است.

مردم خوب ایرانم، بیایید باکمک هم این کودک که راه امیدی برای وی باز شده است را نجات دهیم واین مرد هم از زیر بار مشکلات ودیدن زجرکشیدن همسر وی درداخل نانوا کارکردن برای همیشه برهانیم.

همت کنیم…

 

شماره کارت ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۲۳۱۹۵۸

شماره حساب بانک ملت: ۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شبا: IR310120020000005898771465