- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده این پدرو مادر به کمک شمانیازدارند

باسلام

به استحضار می رساند برای پرونده پدرو مادر عزیز وخرید سمعک مبلغ ۴ میلیون تومان جمع آوری شد که به طور تساوی بین این دوعزیز تقسیم وبه حساب ایشان جهت خریدسمعک واریز شد

باتشکرازهمراهی شما