- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش عملکردکودک ۵ساله وپدر سرطانی

باسلام واحترام

به استحضار می رساندبرای پرونده کودک۵ ساله وپدر سرطانی مبلغ۳ میلیون تومان جمع آوری شدکه به حساب این دوخانواده جهت درمان واریز شد

باتشکر ازهمراهی شما