- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده وضعیت این مادرروبه وخامت است

باسلام خدمت یکایک شما سروران گرامی

برای پرونده مادر بیمارمبلغی جمع آوری شده است و این مادر توانست عمل خودرا باموفقیت انجام دهد.حال عمومی این مادر عزیز خوب است.

این مادر وخانواده ایشان دعاگوی شماعزیزان بودند.

سپاس بی کران