- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده این پدر حال خوبی ندارد

باسلام واحترام

به استحضار میرساند برای پرونده پدربیمار ۳میلیون و۵۰۰هزار تومان جمع آوری شدوعینابه حساب ایشان جهت درمان واریز شد.با یاری خداوند متعال وکمک شماعزیزان این پدر توانست آزمایش این مرحله خودرا نیز با موفقیت انجام دهد.

این پدر دعاگوی تمامی شما عزیزان بود.

سپاس