- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

قلب این کودک ۱۳ساله رادرمان کنیم/بسته شد

فردین کودک ۱۳ ساله ایست که از کودکی دچار مشکل قلبی tf شده است، این کودک از۴ سالگی تحت نظر دکتر بوده است،اولین عمل قلب باز را در ۶ سالگی انجام داده است.

به دلیل شرایط وخیم، بیمار دومین جراحی را در ۸ سالگی انجام داده است (تعویض دریچه).

بعداز دومین عمل تاچند سال تحت نظر دکتر متخصص در تهران بوده است تااینکه چند ماه پیش  باز هم نیاز به جراحی عمل باز پیدا می کند(تعویض دریچه فلزی آئورتی).

که هزینه ی آن حدود ۴۳ میلیون تومان شده است.

به دلیل شرایط حاد کودک پدر مجبور به قرض از اقوام و وام فوری شده است که در حال حاضر هرماه باید دارو و اکو و آزمایشات انجام دهد که هزینه ی آن حدود ماهی ۱ میلیون تومان است.

پدرش مسافر کش است و در یک خانه ی اجاره ای زندگی میکنند.قرض از اقوام و پرداخت وام و هزینه ی داروها ومراقبت ازبچه ،پدر را تحت فشار قرار داده است و با مراجعه به خیریه نسیم وصال تقاضای کمک فوری کرده اند.

مردم خوب ایران زمین، بیایید بار دیگر دست این نیازمند را باهم بگیریم تا گره از کار این پدر عزیز باز شود وفرزندش بهبودی کامل را به دست آورد.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۳۰۳۵۱

شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465