- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده این پدرو مادرسرطانی رانجات دهیم

باسلام وخداقوت

به استحضار می رساند برای پرونده این پدرو مادر سرطانی را نجات دهیم مبلغ ۸ میلیون تومان جمع آوری شد که جهت درمان و هزینه دارو به حساب این پدر ومادران عزیز واریز شد.

باتشکر ازهمراهی شما عزیزان