- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

بروز اشکال فنی در سامانه پرداخت/ این مشکل تا دو روز آینده حل خواهد شد

بعلت ایراد فنی در درگاه پرداخت خیریه نسیم وصال ،مدتی است که امکان پرداخت آنلاین با مشکل مواجهه شده است.

مدیرعامل خیریه نسیم وصال با تشکر از همراهی وصبوری همراهان وخیران عزیز گفت : با توجه به ارائه خدمات پرداخت از سوی به پرداخت بانک ملت  و اتصالاین سامانه به نماد الکترونیک به محض انقضاء مهلت نماد الکترونیک ،بصورت همزمان ارائه خدمات بانکی نیز قطع می شود.

وی اظهار داشت : با توجه به برخورد زمان تمدید نماد با ایام تعطیل نوروز وتعطیلی موسسه دراین مدت ،تمدید نماد به بعد از تعطیلات موکول شد.

مدیرعامل خیریه بیان داشت: روند تمدید نماد آغاز شده است و ظرف مدت یکی دو روز آتی با تمدید نماد ،درگاه پرداخت نیز خدمات رسانی خود را آغاز خواهد کرد.

وی ضمن پوزش از کاربران وهمراهان خیریه ،از اینکه  نقص فنی  یاد شده  در این مدت، خدمات را با مشکل مواجهه کرد از همه خیرین و همچنین مددجویان عذرخواهی کرد .وی ابراز امدیواری کرد ظرف امروز وفردا این مشکل حل شود.