- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده ۲کودک ومادر بیمار

با سلام  واحترام.

دراخرین پرونده ی سال ۱۳۹۷ (درمان ۲کودک ومادر بیمار) مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری شدو جهت مداوا به حساب این بیماران واریز شد.

اجرکم عندالله