- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده جراحی دخترنیازمند

باسلام واحترام

باانتشار فراخوان کمک برای دخترنیازمند مبلغ ۵ میلیون تومان جمع آوری شد وعینا به حساب ایشان جهت مداوا واریز شد.

باتشکر