- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

دست این ۳ مادر را بگیریم/بسته شد

مادریست ۵۴ ساله، ساکن یکی از روستاهای ایلام می باشد،۶ماه است که به سرطان بدخیم معده مبتلا شده است، هزینه ی شیمی درمانی ودارو ماهیانه ی او بیش از ۸۰۰ هزار تومان است.

همسرش کارگر فصلی است توان پرداخت هزینه ی زندگی ومداوای همسر خودرا ندارد،پدر این خانواده بااشک ریختن به این موسسه خیریه مراجعه کرده وتقاضای کمک مالی برای مداوای همسرش کرد،وی گفت حاضرند بدون شام ،شب را به روز برسانند اما سایه ی این مادر ازسر بچه هایش کم نشودوبچه هایش شاهد ضعیف شدن مادرشان نشوند.

***مورد دوم مادریست ۳۲ ساله که یک کودک خردسال دارد،از۸ ماه پیش دچار سرطان بدخیم سینه شده است،با کمک اقوام وگرفتن وام جراحی را انجام داده است،امابرای ادامه ی درمان نیاز به شیمی درمانی وهزینه ی ماهیانه دارو دارد.همسر این خانم نیز کارگر است وتوان پرداخت هزینه ی درمانی را ندارد.

***مورد سوم مادریست ۲۶ ساله ،برای کمک خرج خانواده ی پدری ومشکلات خود ۳میلیون تومان وام گرفته است،بیش از ۱ سال است که نتوانسته قسط های آن را پرداخت کند،همسرش نیز بیکار است وتوان پرداخت این وام را ندارد.

طبق رای دادگاه درصورت عدم پرداخت درزمان معین،ضامن ایشان که خاله ی وی است باید درچندروز آینده راهی زندان شود.

بار دیگر مثل همیشه دست دردست هم کمک کنیم که با پرداخت بخشی از هزینه های درمانی ،سلامتی را به این ۲مادرعزیز هدیه دهیم و دست این مادر جوان را بگیریم که پیش اقوام وهمسر خود خجالت زده نشود.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465