- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده حال این پدرخوب نیست

باسلام واحترام

برای پرونده حال این پدر خوب نیست..۲مورد اعلام شد…وبرای هرمورد هزینه چندماه دارو و درمان به حساب این دوپدر عزیز واریز شد.

این دوپدر دعاگوی تمامی شماخوبان هستند.

باتشکر