- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده بینایی رابه این پدرهدیه کنیم

باسلام

درگزارش پرونده بینایی پدر نیازمند مبلغ ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان جمع آوری شد وبه حساب این خانواده جهت کاشت لنز واریز شد.

باتشکر