- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

حال این پدر خوب نیست/بسته شد

پدری ۴۰ساله که ۲فرزند خردسال دارد- ۵ سال است که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است، این بیماری باعث شده که به سختی راه برود وتعادل نوشتن را هم نداشته باشد.هرماه بایدمدام دارو و فیزیو تراپی انجام دهدکه هزینه ی ماهیانه حدود ۷۰۰هزار تومان می شود،تابه امروز توانسته است باکمک اقوام وفروختن نیمی از وسایل خانه هزینه ها را پرداخت کند.

مورد دوم مردی ۳۸ساله، مستاجر اتاقی در حاشیه استان ایلام می باشد ،شغلش قبلا مسافر کشی بوده ،۲سال است که به بیماری MS مبتلا شده است – به دلیل عدم تعادل در راه رفتن نمی تواند شغلش را دنبال کند یاحتی پیاده به بیرون از خانه برود.برای ادامه ی درمان مجبور شده است ماشین خودرا بفروشد. دکتر هزینه ی ماهیانه داروهای بیمار را بیش از ۱ میلیون تومان اعلام کرده است. هیچ منبع درامدی ندارند ومتاسفانه بیماری، این پدر را ازپای درآورده است.

حال به کمک شماعزیزان میخواهیم کمک کنیم که بیماری این ۲پدر پیشرفت نکند و دوباره توانایی راه رفتن وکارکردن را پیدا کنند.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465