- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

بینایی را به این پدرهدیه کنیم/بسته شد

پدری ۳۸ساله ساکن روستایی دورافتاده در  استان ایلام است ،از نظر مالی سخت در مضیقه اند ،دارای یک کودک خردسال است و در خانه ای اجاره ای زندگی می کنند.از زمان کودکی دچار ضعف چشم(چشم راست ۱۴/۵-وچشم چپ۹-)بوده است.جهت کاشت لنز وبراساس نامه پزشک متخصص هزینه ی این عمل را بالغ بر ۶ میلیون تومان اعلام کرده است.

ضعف بینایی توان کار را ازاین پدرگرفته  و به گفته خودش ؛”حتی بعضی مواقع که برای کارگری به نقاط دور دستی رفته است اما به دلیل ضعف بینایی ،کسی وی را به کار نگرفته است .بامراجعه به تهران وشنیدن این مبلغ که برای من وخانواده ام واقعا سرسام آور است تاچند سالی  از عمل جراحی منصرف شده …اماباگذشت چندین سال واقعا نمیتوانم خوب ببینم وروز به روز درجه ی ضعف چشمم بالا تر میرود”

ازهمه ی شماعزیزان تقاضا داریم بار دیگر کمک کنید  که هزینه ی کاشت لنز برای این پدر تامین شود، تابتواند روی پای خود بایستد وحداقل از طریق کارگری خرج زندگی خانواده اش را تامین کند.

 

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465